Profielwerkstuk

Bredero college

N&G en N&T

Inleiding

Het profielwerkstuk is een uitgebreide onderzoeksopdracht. De studielast is 80 uur.
Het onderzoek moet betrekking hebben op en hoofdvak. Het hoofdvak moet een profielvak zijn. Bij de natuurprofielen zijn dat: natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Jij hebt gekozen voor Scheikunde dus deze website is alleen voor jou van toepassing.

Het profielwerkstuk is een noodzakelijk onderdeel van het schoolexamen. Het werkstuk moet voldoende zijn om mee te kunnen doen aan het centraal schriftelijk eindexamen.

Bij de natuurprofielen moet het profielwerkstuk bestaan uit een (experimenteel) natuurwetenschappelijk onderzoek. Bij de opzet en uitvoering moet literatuur en/of andere bronnen geraadpleegd en geanalyseerd worden.

Eindproduct

Schriftelijk verslag

Van het onderzoek moet een schriftelijk verslag gemaakt worden. Het eindverslag lever je uitgetypt in bij de docent van het hoofdvak.
Het verslag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier.

Presentatie aan derden

Je moet het onderzoek presenteren, in ieder geval aan docenten en belangstellende leerlingen/ouders. De presentatie gebeurt in het examenjaar. Voor de presentatie worden de leerlingen van 4 havo en 5 atheneum uitgenodigd..Zij krijgen een opdracht aan de hand waarvan ze de diverse presentaties bekijken.

Het presenteren van het onderzoek, kan op een van de volgende wijzen plaatsvinden:

  • posterpresentatie (indien mogelijk gecombineerd met het tonen van de proefopstelling) met mondelinge toelichting.

  • een presentatie met gebruik van de computer (powerpoint of websitepagina's) of andere media (bijvoorbeeld video), met een mondelinge toelichting. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met het tonen van de proefopstelling.

  • een mondelinge voordracht (voor een grotere groep) aan de hand van transparanten. Dit kan aan de hand van sheets of met PowerPoint (beamer).

  • Het tonen van een (technisch) ontwerp met de mogelijke toepassing(en), de bijbehorende documentatie en een mondelinge toelichting daarbij.
 terug naar inhoud