Bespreek-onderwerpen met klas ter voorbereiding toets Biosfeer.

 

Algemene termen hypothese, inductie, deductie renaissance

 

Fixisme

Mobilisme

Verificatie

Falsificatie

Paradigma VWO

Kuhn VWO

Schollentektoniek 

Ontstaan aarde

Samenstelling dampkring

Eerste leven

UV dampkring gat ozonlaag

Kringlopen

Ijstijden

Superpositie

Begrip milieu en biosfeer

Pleistoceen VWO

Neanderthalers

Klimaat planeten

 

Verstoring evenwicht

Eerste landbouw

Industirele revolutie

Francis bacon

Uitvindingen van bell faraday Edison

Cfk ozon uv broeikas zure regen

Theorie descartes

Theorie arrhenis

Theorie malthus VWO

Opbouw dampkring stratosfeer mesosfeer troposfeer

Kyoto

Krietiek op doemdenken

 

Biotechnologie

Recombinant DNA techniek

KI twee technieken

Dolly

Stier herman (niet in boek)

Herbiciden

Wie ruimt de troep op

Meten met twee maten

bhopal

Tropische regen wouden

Ziekten bij dieren in relatie tot mensen

Duurzamen energie

Duurzaamheid op grote schaal