Havo /VWO

 

Te lezen voor de toets zie planner basisstof

 

Goed doorlezen

Kenmerken leven begint par 2 hoofdstuk 1

Wat zijn bacterien virussen prionen

Bestrijding ziekten par 2 hoofdstuk 2

Evolutie mens par 4 hoofdstuk 3

Erfelijke ziekten par 4 hoofdstuk 2

BIz 55

Scheppingsverhaal

Practica

Extra stof genoom

Woorden: Deductie/inductie/hypothese zie ook blz 192 en 10 havo vwo 205 en 10

Medische apparatuur en techniek hoofdstuk 2

Globaal waar bestaat ons erfelijk materiaal uit

Naamgeving planten/dierenwerld  begrippen geslacht/soort

 

VWO  wetenschappers geschiedenis en wat ze hebben gedaan