Live long and prosper

Profiel werkstuk idee

 

CO2 onderzoek in school  (is er niet teveel CO2 in school link

Zonnebrand UV (absorbtie) link

Capseine  “spaanse pepers” link

Nitraat /nitriet in spinazie (boek chemie overal) en  link

UV-fotometrische bepaling van het gehalte aan nitraat = Rain water  link

Zuur in cola met uv vis meter   link

Electrische ontzouting  link

Kaas, caffeine,  cola, aspirine vitamine c, energie dranken  link

Nicotine in sigaretten  link

Beschermen oude gebouwen  link

Water vangen uit lucht  link

Stroom uit zoet/zout water   link

Van Gogh schilderij wordt bleek   link

Hoofdpijn van wijn   link

Poep in leidingwater (boek chemie overal) en  link

Konzo ziekte door eten Cassave’s (boek chemie overal) en  link

Afwasmiddelen in slootwater (boek chemie overal) en  link

 

Natuurkunde

Water splitsen tbv brandstof cel mbv zonnecel  link

Stroom uit zoet/zout water  link

Kunststoffen scheiden bij afvalscheiding  link

Profielwerkstuk natuurkunde.nl``

 

Anorganische chemie

van: http://scheikundejongens.nl/profielwerkstuk/

Anorganische chemie

Dit is de tak van scheikunde die zich bezig houdt met verbindingen die normaal gesproken geen koolstof-waterstof bindingen hebben, zoals zouten en metalen, maar ook water.

* Zouten in water

Welke zouten vind je in leidingwater? En welke in verschillende soorten mineraalwater? Wat is er met het mineraalwater gedaan om het zo te mogen noemen? Hoeveel zouten zitten er nog in ge-demineraliseerd water?

* Zure regen

In de jaren ’80 kwam het onderwerp ‘zure regen’ opeens te voorschijn. Alle commotie eromheen was op het hysterische af. Toen werd het ineens stil rondom deze ‘klimaatsramp.’ Bijna niemand lijkt zich er nog druk om te maken. Zoek uit wat ‘zure regen’ nu eigenlijk inhoudt. Waarom is het al jaren uit het nieuws? Is het misschien niet zo erg als er toen werd gedacht? Hoe kun je zure regen meten?

* Chemische tuin

Als je in een klein aquarium een verdunde oplossing natriumsilicaat maakt en daarin kleine brokjes bepaalde (gehydrateerde) metaalzouten in laat vallen, kunnen de brokjes ‘armen groeien’. Er is veel informatie op het Internet te vinden over hoe je dit uit moet voeren. Waar minder over bekend is, is het mechanisme hier achter. Leg in je werkstuk uit wat de rol is van de oplosbaarheid van de metaalzouten, de neerslagreacties die plaats kunnen vinden en wat osmose hiermee te maken heeft.

* Zonne-energie

In deze tijd van ‘groene energie’ is zonne-energie helemaal hip. Maar hoe werkt dat nou precies? Hoe wordt zonlicht omgezet in bruikbare energie? Hoe ver is de wetenschap met het opwekken van energie uit zonlicht? Hoe werken zonnecellen en waaruit bestaan ze? Hoe milieuvriendelijk zijn zonnecellen? Je kan hier een literatuurstudie van maken, maar voor natuurkunde kun je ook zelf een (primitieve) zonnecel maken.

* Waterstof als alternatieve brandstof

Benzine en diesel bestaan uit koolstof en waterstof (gemiddelde benzineketens zijn C8H18). Verbranding zorgt dus voor koolstofdioxide (CO2, van de koolstof) en water (H2O, van de waterstof). Als men ervoor kiest dat er minder CO2 uitgestoten moet worden, of als alle fossiele brandstoffen op zijn, is waterstof (H2) een goed alternatief als energiedrager. Helaas zijn er een aantal fundamentele problemen met waterstof. Doordat waterstof bij standaard temperatuur en druk een gas is, is het inefficiënt om het niet onder druk te vervoeren. Maar gassen onder hoge druk brengen altijd bepaalde gevaren met zich mee. Om diezelfde redenen is de opslag van waterstof een uitdaging. Gelukkig zijn er al een aantal manieren om waterstof efficiënt op te slaan en te verbranden. Beschrijf alle voor- en nadelen van waterstof als nieuwe energiedrager.

* Ozon

Iedereen kent zuurstof. Je ademt diatomair zuurstof (O2) in. Monoatomair zuurstof is niet stabiel, maar triatomair zuurstof (O3), ofwel ozon, wel. Veel mensen hebben ook wel begrepen dat er een ‘gat in de ozonlaag’ zit. Wat is die ozonlaag? Hoe werkt ozon als broeikasgas en welke stoffen breken ozon af? En waarom is dat een probleem? Wat heeft ozon te maken met de vorming van ijskristallen in de atmosfeer? Wat heeft ozon te maken met ultraviolette (UV) straling? En infrarood (IR)?

 

* Chloor

Regelmatig hoor je op het nieuws dat er demonstranten een chloortrein tegen willen houden. Moleculair chloor is erg giftig en daardoor is het vervoer van grote hoeveelheden ervan een heikel punt. Maar toch wordt er enorm veel chloor gebruikt in onze samenleving: alleen al in PVC (polyvenylchloride, een plastic) zit chloor. Kijk eens goed om je heen en bedenk wat er allemaal van PVC gemaakt is. Ook voor de productie van ultrazuiver silicium wordt chloor gebruikt. Dat silicium gebruiken we weer om computerchips te maken en laten we het erover eens zijn dat onze maatschappij daar erg van afhankelijk is. Leg uit waar nog meer chloor voor gebruikt wordt, hoeveel er per jaar geproduceerd wordt (en zet dat in context met andere chemicaliën). Waarom is chloor schadelijk? Wat voor effecten heeft chloor op mens en milieu? Welke maatregelen heeft de chloorchemie genomen om dit te verminderen? Hoe wordt PVC gemaakt? Waarom is PVC slecht afbreekbaar?

* Ammoniak

Wereldwijd is ammoniak [NH3 (g), niet te verwarren met de opgeloste vorm, ammonia NH4 (aq)] de meest geproduceerde stof. Het wordt voor enorm veel grootschalige syntheses gebruikt, zoals onder andere in de farmaceutische industrie. Verreweg het meeste ammoniak wordt gebruikt voor het bemesten in de landbouw. Helaas is ammoniak giftig en schadelijk voor het mileu, omdat het enorm basisch is. Zet op een rijtje waar ammoniak allemaal voor gebruikt wordt, mondiaal of nationaal. Leg ook uit wat de belangrijkste eigenschappen zijn en waarom het zo’n veelgebruikte stof is. Ga ook in op de belangrijkste synthesemethode: het Haber-Bosch proces.

Biochemie

Dit is de tak van scheikunde die zich bezig houdt met de chemische processen in (levende) organismen. Vooral de structuur en functies van eiwitten, koolhydraten, vetten en nucleïnezuren wordt onderzocht. Ook het metabolisme van een cel is een belangrijk onderdeel in de biochemie.

* Vetpercentage in boter en olie

Iedere dag eet je boter op je brood, bak je je wokgroente in wokolie of braad je je vlees in boter. Boter bestaat uit vetten die nodig zijn voor een gezonde leefwijze. Het verschil tussen olie en vetten is de mate waarin de moleculen verzadigd zijn (of, hoeveel dubbele bindingen een vetmolecuul bezit). Maar wat voor vetten zitten waarin? En hoeveel heb je waarvan nodig? Wat zijn nou precies die omega-3-vetzuren waar fabrikanten het over hebben?

* Antibiotica

Sinds een halve eeuw worden antibiotica gebruikt. Een antibioticum is een organische stof die ziekteverwekkers (bacteriën, géén virussen) aanvalt. Vaak wordt antibiotica gezien als wondermiddel dat tegen veel helpt, maar helaas wordt er onhandig mee omgegaan. Bacteriën hebben de nare eigenschap dat ze resistent tegen een antibioticum kunnen worden. Als er een bacterie tegen alle antibiotica resistent zou worden, hebben we geen middelen meer om hem aan te vallen. Wat dan? Onderzoek in je profielwerkstuk wat een antibioticum is, welke soorten antibiotica er bestaan en hoe ze werken. Hoe worden nieuwe soorten antibiotica ontdekt? Ga ook in op resistentie en het mechanisme achter resistentie.

* Pijnstillers

Sinds Pierre Robiquet in 1832 de eerste pijnstiller introduceerde, slikt iedereen wel eens wat. Morfine, aspirine, paracetamol, ibuprofen, je kent ze wel. Allemaal werken ze pijnstillend, maar allemaal op een andere manier. Alle medicijnen hebben bijwerkingen, zoals bloedverdunning en koortsremming. Bijwerkingen kunnen positief zijn, maar ook nadeling. Leg uit welke soorten pijnstillers er bestaan, waarvoor ze gebruikt worden en volgens welk biochemisch/-medisch principe ze werken. Maak duidelijk onderscheid tussen merknamen, systematische namen en triviale naamgeving. De synthese van veel pijnstillers is niet lastig; kijk daarvoor bij het kopje ‘organische chemie’ voor meer info.

Fysische chemie

Dit is de tak van scheikunde die zich bezig houdt met de verklaring van fenomenen in chemische systemen door gebruik te maken van natuurkundige concepten. Omdat de fysische chemie veel concepten leent van andere takken van de scheikunde, omvat ook het onder andere reactiekinetiek, thermodynamica, quantumchemie, oppervlaktechemie, elektrochemie, vastestofchemie, spectroscopie, membraanvorming en colloïden.

* Liesegang ringen

Over het ontstaan van Liesegang ringen bestaat geen uitleg waar alle chemici het over eens zijn. Er is nog veel discussie over in de wetenschappelijke literatuur, omdat er nog veel onbekend over is. Een literatuurstudie zou dus te ingewikkeld zijn, maar het uitzoeken waar de ringgrootte vanaf hangt is goed te doen. Ook kun je onderzoeken hoe je de mooiste ringen krijgt en waar de kleuren vanaf hangen. Wij hebben dat hier al eens geprobeerd.

* Ferrofluids

Ooit van vloeibare magneten gehoord? Handig voor allerlei toepassingen. Niets sluit beter luchtdicht af dan een vloeistof. Een vloeibare magneet combineert de eigenschappen van een vaste (ferro)magneet met die van een vloeistof. Een vloeibare magneet kan in principe elke vorm aannemen, die het door een magnetisch veld wordt opgelegd. Zoek uit waarom een ferrofluid werkt. Er zijn genoeg synthesevoorschriften te vinden die goed op de middelbare school uit te voeren zijn.

Organische chemie

Dit is de tak van scheikunde die zich bezig houdt met de structuur, eigenschappen, samenstelling en reacties van koolstof-houdende stoffen. Deze verbindingen bevatten vaak ook waterstof, stikstof, zuurstof, halogenen, fosfor, silicium en zwavel. Koolstof-verbindingen kom je overal tegen, zoals in organismen, maar ook in veel producten (verf, plastics, voedsel, explosieven, drugs en petrochemie). Sinds een paar jaar (2008) omvat de organische chemie ook chirale synthese, groene chemie, microgolf chemie, fullerenen en microgolf spectroscopie.

* Zonnebrand

“Als je precies wilt meten welke golflengte wordt geabsorbeerd door een zonnebrandmiddel of een andere stof, moet je een zogenaamd ‘ultraviolet spectrum’ opnemen. Daarbij worden achtereenvolgens de verschillende golflengten van ultraviolet licht door de stof gestuurd en een lichtgevoelige cel meet daarbij de hoeveelheid licht die bij elke golflengte doorgelaten wordt.” UV absorptiePopup

http://www.kennislink.nl/vergroting/20821?original=0

“Hierboven zie je de ultraviolet spectra van een aantal stoffen weergegeven. De mate van lichtabsorptie is uitgezet tegen de golflengte van het gebruikte licht. Te zien is dat 4-aminobenzeencarbonzuur (een veelgebruikte stof in zonnebrandmiddelen) ongeveer in hetzelfde golflengtegebied absorbeert als de zonnebrandproducten. Bij 290 nm absorbeert Ambre Solaire iets beter, bij 230 nm absorbeert Nivea beter. Dit laatste is voor de werking als zonnebrandmiddel niet zo belangrijk, omdat dit soort licht (ultraviolet C) al door de atmosfeer wordt geabsorbeerd.”

* Caffeine

Caffeine zit in cola koffie energie drankjes en is een verslavend middel, hoeveel zit er eigenlijk in cola en wat voor effect heeft het op ons lichaam

* Aspirine

De werkzame stof in een aspirine pijnstillertablet is para-acetylaminofenol. De synthese hiervan is niet ingewikkeld en je kan gemakkelijk een hoge opbrengst behalen. Een vraag die een bezorgde moeder zich wel eens kan stellen is hoe werkzaam een oude aspirinetablet nu is, ofwel, hoeveel acetylsalicylzuur zit er in een nieuwe en hoeveel in een oude aspirinetablet?

 

* Chocolade

De oude Azteken gebruikten een chocoladedrank bij heilige rituelen. Nadat de Spanjaarden het recept mee naar het oude Europa namen werd het al snel een hit. Nu nog is chocolade een van de meest populaire lekkernijen. Maar wat zit er precies in? Zou je de claims die achterop de verpakking staan kunnen controleren? Wat voor soorten vetten zitten erin en hoe zou je die kunnen scheiden van de rest van de chocolade? Welke suikers en andere koolhydraten kun je aantonen en hoe?

 

Theoretische chemie

Dit is de tak van scheikunde die zich bezig houdt met het verklaren van scheikundige fenomenen met behulp van theoretische modellen. Theoretische chemie kan onderverdeeld worden in kwantumchemie, computationele chemie, moleculair modelleren, moleculaire dynamica en moleculaire mechanica.

* Standaarden

Iedereen weet ongeveer hoe lang een meter is, wanneer er een seconde voorbij is en kan zich een kilo (een pak suiker) voorstellen. Maar waar komen die maten vandaan? Welke zijn door de mens afgesproken en wat wordt door de natuur gedicteerd? We hebben de seconde bijvoorbeeld gedefinieerd als ‘de duur van 9.192.631.770 perioden van de straling die correspondeert met de overgang tussen de twee hyperfijnenergieniveaus van de grondtoestand van een 133cesiumatoom in rust bij een temperatuur van 0 K’. Lastig, maar wel precies. De lichtsnelheid c is een eigenschap van de natuur en via c = s/t is de meter (afstand s) af te leiden. Een meter is dus een afgeleide van een afspraak. Welke natuurconstanten zijn er, wat is afgesproken en wanneer zijn dit soort afspraken wel en niet handig?

 

* Dualisme

 

Materie kun je beschrijven alsof het bestaat uit deeltjes met de klassieke wetten van Newton. Nadat Max Plank experimenten deed naar black body radiation, kwam de quantummechanica op. Zoek uit wat er bedoeld wordt met het duale gedrag van deeltjes. Bij welke experimenten hebben onderzoekers ontdekt dat golven zich soms als deeltjes gedragen? En welke experimenten hebben aangetoond dat deeltjes zich soms als golven gedragen? Dit is een erg lastig en theoretisch onderzoek.

 

* Electronen zitten in orbitals

 

Je hebt geleerd dat de kern van een atoom bestaat uit positieve protonen (die bepalen over welk element we het hebben) en neutrale neutronen. Daaromheen zitten negatieve elektronen. De massa van elektronen is verwaarloosbaar klein in verhouding tot de massa van de kern. Zoek uit welke modellen er zijn om te laten zien hoe elektronen om de kern heen verdeelt zitten. Leg uit wanneer welk model het vorige opvolgde en waarom. Ga dieper in op welk model (quantum)chemici nu aanhouden. Vertel wat ruimteobitals zijn en hoe we ze visualiseren. Ook dit is geen gemakkelijk onderwerp en erg uitgebreid.

 

Andere geschikte onderwerpen

 

* Analytische chemie

* Agrochemie

* Astrochemie

* Foto(n)chemie

* Geschiedenis van de scheikunde (incl. filosofie)

* Kernchemie

* Materiaalchemie

* Nanowetenschappen

* Neurochemie

* Petrochemie

* Pharmacologie

* Smaakchemie

 

Slechte onderwerpen

 

Zorg dat je jezelf gerichte vragen stelt. Een vraag zoals “wat zijn de effecten van feromonen?” is te algemeen. Het aantal feromonen is te groot om op te noemen, en ze hebben allemaal verschillende effecten. Hoe kun je zo’n vraag dan ooit beantwoorden? Hier een aantal voorbeelden om jullie een idee te geven wat wij extreem slechte onderwerpen vinden:

 

* ‘Onderzoek naar DNA’ is te algemeen en te lastig

* ‘Onderzoek naar kanker’, hier kun je op promoveren

* Ingewikkelde (meerstaps) syntheses

* Onderzoek naar explosieven

* Het Miller-Urey experiment

* Onderzoek naar stamcellen

 

Bronnen

 

* Scholieren.com

* UU werkstuksite

 

vAN: http://www.pws-exact.leidenuniv.nl/

 

* Test de Dash-reclame

Als je Dash - en andere merken van wasmiddelen - moet geloven, dan wassen hun middelen bijna vanzelf de meeste gore was schoon. Ze beweren van alles, maar het is de vraag in hoeverre hun beweringen waar zijn. Dat kun je eenvoudig testen als je de juiste testapparatuur tot je beschikking hebt: een wasmachine.

* Zijn paddo's gevaarlijk?

Hasj, marihuana, alcohol etc. hebben een slechte naam; het zijn giftige en verslavende stoffen. Maar is dat echt zo? Wat zijn de feitelijke effecten van alcohol en hasj; hebben zij altijd een slechte naam gehad; en is het logisch dat ze zo'n slechte naam hebben?

* Je zweet zegt: "ik wil seks" Feromonen zijn signaalstoffen: chemische stofjes die een boodschap overbrengen. Ze worden door insecten en sommige andere dieren geproduceerd om een eenvoudige, maar vaak belangrijke, boodschap over te brengen. Het gaat dan natuurlijk niet om ingewikkelde zinnen; je kunt de boodschappen vergelijken met berichten als "Pas op!", "Wegwezen!", "Volg mij!" of "Ik wil nu seks!".

 

 

VAN: http://www.mijnwageningenuniversity.nl/pws/?section=Gezondheid

 

Gezondheid

* Profielwerkstuksuggesties

Wij bieden uiteenlopende suggesties voor onderwerpen voor je profielwerkstuk, inclusief onderzoeksbronnen.

o Voeding en sport

o Malaria begint waar de weg eindigt

o Ziek van de lente

o Entertainment Educatie

 

* Experimenten op school

We hebben diverse handleidingen opgesteld van experimenten die je op school kunt uitvoeren.

o Hygiëne in het huishouden

o Hooikoorts

* Experimenten op de campus van Wageningen University

 

Wageningen University biedt je de mogelijkheid om op verschillende dagen in het jaar bepaalde experimenten op onze campus uit te komen voeren. Voor deze experimenten moet je je aanmelden.

o Experiment: Fysische eigenschappen van melk 21-10-2010

o Experiment: Bepaling van het cafeïnegehalte in dranken 21-10-2010

o Experiment: Bepaling van het suikergehalte in voedingsmiddelen 21-10-2010

o Experiment: Bepaling van het vitamine C gehalte in een voedingsmiddel 21-10-2010

o Experiment: Aantrekkingskracht op muggen 21-10-2010

o Experiment: Aantrekkingskracht op muggen 16-12-2010

o Experiment: Bepaling van het vitamine C gehalte in een voedingsmiddel 16-12-2010

o Experiment: Bepaling van het suikergehalte in voedingsmiddelen 16-12-2010

o Experiment: Fysische eigenschappen van melk 16-12-2010

o Experiment: Bepaling van het cafeïnegehalte in dranken

 

 

VAN: http://www.ru.nl/exo/exo-idee/exo-idee/scheikunde/

 

* Bepalen van Aflatoxine B1 in levensmiddelen

* Aspirine

* Eiwitgehalte van babyvoeding

* Bier zoals bier bedoeld is

* Bio-ethanol

* Boterklont

* Brandbaarheid van kleding

* De reactiesnelheid bij de solvolyse van t-butylchloride

* Chemische Aspecten van het Klimaat

* De chemische tuin

* Chocolade; Een onderzoek naar de aard van deze godenspijs: chemie om van te smullen!

* De oxidatie van primaire alkanolen met chroomzuur

* Het CO2-gehalte in de klas

* CO-onderzoek

* Crèmes

* Diffusie

* Reactiesnelheid van de verzepingsreactie van esters

* De reactiesnelheid en orde bij de alkalische verzeping van ethyl- en butylethanoaat

* Fluorescentie

* Defosfatering of de fosfatering

* De ideale fruitschaal, effecten van ethyleen op fruit

* Geld hoeft niet altijd te rollen

* Glas

* Haarkleuring

* Hemoglobine nader bekeken

* Hemopyrollactamurie: het mysterie van vrouwenkwaaltjes?

* IJzer in voedsel en lichaam, de veelzijdigheid van ijzer

* IJzerwinning in midden- en oost-Nederland tijdens de middeleeuwen

* Reactiesnelheid bij de oxidatie van I2 door S2O8

* Koudmakende mengsels

* Kristallisatie van natriumacetaattrihydraat

* Beïnvloedbare kristallisatie, toekomstmuziek?

* Er zij licht... en er was licht!

* Een model van een life support system

* The unsolved mystery: Het geheim van de lijm

* Massavernietiging

* Metaalconcentraties in drinkwater

* Nitraatgehalte in grondwater

* Oppervlaktespanning

* Paracetamol

* Vaste raketbrandstof,de vergelijking van suikers

* Rubber onderzoek

* Gistcellen en suikers

* Superslurpers

* De werking van de ionische tandenborstel

* Tanderosie

* Hans Kazan ontmaskerd

* Vergeling van papier

* Vitamine C in plasma en urine

* Eiwitsplitsende enzymen in wasmiddelen

* Water

* Waterzuivering

* Wijn en wijnsteenzuur

* Isolatie van Aardappelzetmeel

* Het verloop van de reactiesnelheid in twee zuur-base reacties

 

 

(Al)chemie

(Ochtendurine)lijkontbinding

2m2 beter bekeken

2-Naphtol

3-Caroteen in paprika

 

A spiders web

A strange Brew

Aandoeningen van het zenuwstelsel

Aantasting van de ozonlaag

Aantonen van chloride in water

Aantonen van ijzer (III)-ionen in grondwater

Aardbeienwijn

Aardbevingen

Aardolie

Aardolie en viscositeit

Aardolie in onze maatschappij

Aardolie, verleden, heden, toekomst

Aardolieraffinaderij

Aardwetenschappen

Absorptie van UV-straling in zonnebrandcrème

Absorptiespectrometrie

Accu's en batterijen

Acetaat- en warmtebepaling van een heatpad

Acetylsalicylzuur

Acupunctuur

Adaptieve en constitutieve enzymsystemen

Additieven

Ademhaling

Adiabatische reactoren

Aërodynamica

Afbraak lampenolie door bacterien

Afslanken, gezond of niet?

Afvallen

Afvalverwerking

Afvalwater

Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering autowasstraat

Afvalwaterzuiveringsinrichting

Aids

Aids in Nederland

AIDS/HIV

Airbag

Airbags

Ajax Shower Power

AKHU "De Egyptische visie op de dood”

Akzo Zoutchemie

Alarminstallatie loodnitraat

Alchemie

Alchimie

Alcohol

Alcohol - "More drinking, less thinking

Alcohol en azijn

Alcohol en de effecten op de mens

Alcohol en het lichaam

Alcohol en jongeren

Alcohol en Verkeer

Alcohol in bier en wijn

Alcohol in de chemie en in de maatschappij

Alcohol maken

Alcohol nader bekeken

Alcohol percentage in dranken

Alcohol project

Alcohol synthese

Alcohol, de verschillende aspecten

Alcohol, productie en gebruik

Alcoholbepaling in Vodka

Alcoholbereiding

Alcoholgehalte in dranken

Alcoholica. Gasckromatografisch onderzocht

Alcoholische drank

Alcoholische drank maken en promoten

Alcoholische gisting

Alcoholisme

Alcoholisme en de lever

Alcoholmisbruik

Alcoholpercentage

Alcoholverslaving

Alcoholvrij bier

Alcoholvrij maken

Alcopops

Algen

Algensoorten en abiotische factoren

Allergie

Allergieën

Alles over koffie

Als je haar maar goed zit, een onderzoek naar de werking van verschillende shampoos van L'Oreal

Alternatief vuurwerk

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve energie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen (voor de auto)

Alternatieven voor fossiele brandstof

Aluminium

Alvleesklier

Alzheimer

Alzheimer analyzed

Ambulances en traumahelicopter

Analyse Helofytenfilter (bij Tjongerhus)

Analyse van APC en aspirine

Analyse van de ingredienten in fridrank

Analyse van margarines

Analyse van oppervlaktewater

Analyse van Vita-totaal

Analyse Vita-totaal

Ananas met gelatine

Anemie

Anesthesie

Anesthesie, het verdoven bij operaties

Anorexia

Antacida

Antacida? Een glaasje melk helpt ook!

Anthocyanen

Antibiotica

Antibiotica/resistentie

Anticida? Een glaasje melk helpt ook!

Anti-depressiva en de werking in de hersenen

Antigeluid en geluidsreductie - minder geluid door geluid toe te voegen

Antilichaam versus Chlamydia pneumoniae

Antimaterie, de wereld andersom

Antipiretische pijnstillers

Anti-zonnebrandmiddelen

Appelmoes

Appelsap

Appelstroop en dergelijke

Arabidopsis thaliana

Are there alien life forms?

Aromatherapie

Aromatherapie en additieven

Asbest

Ascorbinezuur

Aspartaam

Aspartaam en suiker

Aspartaam en zoetstoffen

Aspartaam, de zoete leugen?!

Aspirientje?!? Of toch liever niet?

Aspirine

Aspirine & Bacteriën

Aspirine / pijnstillers

Aspirine en bruistabletten

Aspirine en buistabletten

Aspirine en paracetamol

Aspirine ontrafeld

Aspirine,Paracetamol en Ibuprofen

Aspirine: de geschiedenis, de stof, het gebruik

Aspirine: de wonderlijke wereld van een pilletje

Aspirine: van wilg naar pil

Aspirine: wat heeft dit medicijn zo groot gemaakt?

Aspirine-synthese

Asprtaam

Astma

Atomen

Atoombom

Atoommodel

Autisme

Auto en Milieu

Autobenzine

Auto-immumiteit

Autopsie en forensisch onderzoek

Autorecycling

Autorijden op zonne-energie

Azijngehalte van huishoudazijn

Azijnzuur

AZO-kleurstoffen

 

Bacteriedodende schoonmaakmiddelen

Bacteriedodende werking van schoonmaakmiddelen

Bacteriële ademhaling

Bacteriele infecties

Bacteriële infecties

Bacteriële resistentie

Bacteriën en schimmels en hun invloed op de gezondheid

Bacterie-onderzoek

Bacteriologisch onderzoek

Bacteriologisch onderzoek van oppervlaktewater in 's-Hertogenbosch en omgeving

Baileys met brie?!

Bakeliet als lijm

Bakerpraatjes over vitamine C

Bakken en braden in de magnetron

Bakpoeder

Bananen

Batterij

Batterij maken

Batterijen

Batterijen en accu's: hoe werken ze eigenlijk?

Batterijen maken

Batterijen van de toekomst

Battery power

Beeldschermen

Beïnvloedt roken de maximale zuurstofopname?

Benzine/Diesel

Benzine: van aardolie naar brandstof

Bepaling alcohol

Bepaling chloor van zwembadwater

Bepaling ijzergehalte in grondwater

Bepaling van cafeïneconcentratie

Bepaling van de zotkracht van aspartaam

Bepaling van het CO2-gehalte van vijverwater

Bepaling van het fluoride gehalte in tandpasta

Bepaling van het fosforzuurgehalte van Coca Cola d.m.v. titratie en spectrofotometrie

Bepaling van het semi micro boterzuurgetal van melkbrood

Bepaling van het zoutgehalte in kaas

Bepaling van het zuurstofgehalte van vijverwater

Bepaling van onverzadigde vetten in olie en roomboter

Bepaling van PAK's in asfalt

Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in asfalt

Bepaling vitamine C

Bepaling zuurstofgehalte in water bij verschillende temperaturen

Bereiding aspirine

Bereiding en toepassing van sojaolie

Bereiding van bier

Bereiding van drinkwater

Bereiding van wijn

Bereiding van wijn en de invloed op het menselijk lichaam

Besmetting met legionella bacterie

Bestrijdingsmiddelen

Beton

Bevriezen en watervolume

Bier

Bier (bepaling alcoholgehalte)

Bier brouwen

Bier brouwen en alcoholmeting

Bier brouwen.

Bier brouwen. Invloed hardheid van water

Bier brouwer

Bier en alcoholbepaling

Bier en chemie

Bier en het productieproces

Bier en zijn hop

Bier in de breedste zin des woord

Bier maken

Bier of wijn maken

Bier! Heineken versus MiEr!

Bier: zuur of neutraal

Bierbereiding

Bierbronnen

Bierbrouwerij Steffe

Bieronderzoek

Bierschuim

Biertje!

Biertje?

Biertje? Het onderzoek naar alcoholpercentage

Biertje? Kinetisch onderzoek aan de vergistingreactie

Bigbang, evolutietheorie

Bij welke pH kunnen levercellen niet meer leven?

Bijwerkingen van geneesmiddelen

Bilharzia

Bindingen in en tussen moleculen

Bioaccumulatiemonitoring van methylrood bij de Daphnia Pulex

Bio-batterij

Biobrandstof

Biochemie en verliefdheid

Biochemie van verliefdheid

Biocrude de toekomstige olie

Biodiesel

Biodiesel- de snackbar

Biogas

Biogas in de praktijk

Biologisch vlees: een gezonde keus?

Biologisch vlees: een goede keus?

Biologische afbreekbare polymeren

Biologische en chemische wapens

Biologische redoxreacties

Biologische wapens

Biologische wapens, mijn goudvis heeft al een gasmasker gekocht

Biologische wapens. Hoe groot is hun dreiging? Lopen we gevaar?

Biomassa, energiebron van de toekomst

Bio-olie

Bioplastic

Bioritme

Biotechnologie

Bloed

Bloed en bloedsomloop

Bloed in zicht

Bloed moet

Bloeddruk: de gevolgen en oorzaken

Bloedonderzoek

Bloedstolling

Bloedstolling op biomateriaal

Bloemen en 7-up

Bocasan

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek tulpen

Bodemsanering

Bodemsanering door micro-organismen

Bodemverbetering door superslurpers

Bodemverontreiniging gasfabriek

Bodemvervuiling

Bodemvervuiling en -sanering

Bodemvervuiling in relatie tot plantengroei

Bodemvochtigheid

Bollino

Bomen

Bomen op verschillende hoogtes

Bonenkwekerij Tesco

Borderline, persoonlijkheidsstoornis

Borstkanker

Borstkanker en longkanker

Bos en Energie

Boter

Boter beter bekeken

Boter, lekker vet!

Bouwstenen van de aarde

Brand: bestrijding en preventie

Brandbaarheid kleding

Brandbaarheid van kleding

Brandend maagzuur

Brandnetelsteken

Brandpreventie

Brandpreventiemiddelen in het huishouden

Brandstof van de toekomst

Brandstofcel

Brandstofcel, het hoe en waarom

Brandstofcellen

Brandstoffen

Brandveiligheid Lokalen

Brandveiligheid op Het Schoonhovens College

Brandveiligheid van kleding

Brandvertragende middelen

Brandvertragers

Brandvertraging

Breezer-festijn

Breezers, hoe (on)schadelijk zijn ze?

Brengt de gezondheid ernstige schade toe

Broeikaseffect

Broeikaseffect en de gevolgen

Broomchemie

Brouwen van bier

Brouwproces van bier

Bruggen

BSE en andere veeziektes

Bubble back

Bucky Balls

Buckyballs (een koolstofconfiguratie)

Building a rocket isn't science, it's an art!

Burn, burn, burn... (verbrandingswarmte)

Burning Engines

Buskruit

Buskruit en Vuurwerk

 

C4H10/O2 explosies

Cafeïne

Cafeïne...een verslaving?

Cafeïnebepaling

Caffeine in dranken

Caffeine in energiedrank

Caffeïne, koffie, thee en scheikunde

Calcium

Calcium en melk

Calcium en ouderen

Calcium in zuivelproducten

Candidiasis

Capaciteit van de batterij

Capillaire zone elektroforese

Carbon Nanotube: the making of

Carbonaatgehalte in schelpen

Cariës en vullingen

Cariës: ontstaan, voorkomen, genezen

Caseïne uit melk

Cellen

Chemical Power

Chemie in de forensische techniek

Chemie in de stomerij

Chemie tegen hoofdpijn

Chemie van haarproducten

Chemisch evenwicht

Chemisch evenwicht en pH bepaling

Chemisch onderzoek aan frisdranken

Chemische beïnvloeding van de verbrandingssnelheid

Chemische bestrijdingsmiddelen

Chemische bewapening

Chemische binding

Chemische bioluminiscentie

Chemische boot

Chemische en biologische wapens

Chemische en fysische achtergronden van röntgenstraling

Chemische energie

Chemische planeten

Chemische reacties bij het spijsverteringsproces

Chemische reacties en temperatuur

Chemische samenstelling van asperine

Chemische samenstelling van kleuren

Chemische wapens

Chemissche wapens scheikunde

Chemoluminescentie

Chemotherapie

Chemotherapie bij kankerbestrijding

Chemotherapie….. de oplossing?

Chloor

Chloor in zwembaden

Chloorchemie

Chloorgehalte in bleek

Chloorgehalte van zwembadwater

Chloride en zuurstofgehalte in Maaswater

Chloride gehalte in zeewater

Chloridegehalte in mineraalwater

Chocola

Chocolade

Cholesterol

Chromatografie

Citroenzuurgehalte bepaling

C-l2-gehalte zwembaden

Coating van zeilboten!

Coatings

Coatings: een oppervlakkige behandeling?

Coca Cola

Coca Cola Onderzoek

Cocaïne, poedersuiker of een echte drug?

Codering van compact disks

Coeliakie (glutenvrij dieet)

Cola

Cola en frisdranken

Cola en sinas

Cola ontmaskerd

Coldpack

Colorimeter

Colorimetrische bepaling van het alcoholgehalte van verschillende dranken

Colorimetrische onderzoek naar de polymerisatiesnelheid van alkanalen

Common rail motor

Composieten

Computeranimaties van electrochemische cellen

Computer-chip

Computerkoeling

Condooms

Condooms: samenstelling en maatschappelijke relevantie

Conserveermiddelen

Conserveren

Conserveringsmethode.

Conserveringsmiddelen

Constructies in gebouwen

Corosiebestendigheid van diverse staalsoorten

Corrosie

Corrosie, roest en zijn vernietigende kracht

Cosmetica

Cyclosure, het verschil tussen 2 spiegelbeeldisomeren van een antibioticum

Cystostatica

 

Daar zit een luchtje aan

Dactyloscopie

Database met scheikundige elementen

De speciale relativiteitstheorie

De "Heatpack

De "snorbrommer

De 7 metalen

De aantasting van het tandglazuur onder invloed van verschillende consumpties

De aantasting van tandglazuur door breezers en mixdrankjes

De aantrekkingskracht van frisdrank op insecten

De activiteit van vogels

De afbraak van de ozonlaag

De alchemie

De alcoholproductie van gistcellen

De Al-Cu batterij

De Amerongse Bovenpolder op weg naar succes, vanuit chemisch en biologisch perspec

De asfaltcollector

De aspecten van rode wijn

De asperine (acetylsalicylzuur

De atoombom

De automotor

De batterij

De batterij en zijn spanning

De bepaling van het cholesterolgehalte

De bepaling van het vitamine C gehalte in paprika's

De bereiding van aspirine

De bereiding van perspex

De bereiding van wijn en de invloed op het menselijk lichaam

De beste batterij

De biofabriek zonder techniek

De biologische klok

De biologische tijdklok

De Blaastest

De bliksem

De bouw van een electronische cel

De bouw van een Zeppelin

De bouw van materie

De brand van de school

De brandbaarheid van Nylon en de invloed van brandvertragers

De Brandstocel

De brandstof van de toekomst

De brandstofcel

De brandstofcel. Motor van de toekomst?

De brandstofcel: de energiebron voor de toekomst

De Brandstofcel: een geschikte motor voor de auto?

De bufferwerking van kunstbloed

De bypassoperatie

De Cafeïnetest

De chemie en de sociologische en biologische effecten van alcohol

De chemie in het zwembad

De chemie van de anesthesie

De chemie van de puntenslijper

De chemie van explosieven

De chemie van zeep

De chemische cel

De chemische en biologische werking van vitamine-C

De chemische klok

De chemische samenstelling van planeten

De chemische verschillen tussen rode en witte wijn

De CO2-uitstoot bij verschillende autobrandstoffen

De Contactlenzen

De Daniëll-cel

De desinfecterende werking van chloor in zwembaden

De desinfecterende werking van zeep

De destillatie van aardolie

De diffusiesnelheid van ionen in water

De doodsoorzaak blijft onbekend

De draaiing van Yoghurt

De echtheid van aardbeienjam

De effectiviteit van bacteriedodende schoonmaakmiddelen

De effectiviteit van deodorant op de zweetklieren

De eigenschappen en toepassingen van kristal

De eigenschappen van een ionenwisselaar

De elektromotor

De elektronenmicroscoop

De elektronische buffer door middel van absorptiespectrometrie

De elektronische cel

De elektronische cel

De ester geurkaart

De experimenten van Thomson

De explosiemotor

De Franse Ardennen

De gaswet gedemonstreerd

De geheimen van aardolie

De geleiding van zouten

De geschiedenis van de algemene Nederlandse natuurwetenschappen.

De geschiedenis van de computer

De geschiedenis van melkzuur

De geur- kleur- en smaakstoffen in visvoer

De giftigheid van wasverzachters

De gistreactor

De grasmat

De groei van bomen

De Gyroscoop

De H2-motor

De hardheid van oppervlaktewater

De hardheid van water

De HC-845, het maken van een hovercraft

De hersenen

De hersenfysiologische eigenschappen van schizofrenie

De hoeveelheid CaCO3 in mergel

De hoeveelheid koolstofdioxide in uitgeademde lucht

De houdbaarheid van fresia's

De huidige stand van het onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van darmkanker

De hygiëne van zwembadvloeren

De ideale band voor auto's in Nederland

De inhibitie van à-glucosidase

De invloed van 7-up op de houdbaarheid van rimpelrozen

De invloed van 7-up, suiker en grycal op de houdbaarheid van fresiaþs

De invloed van alcohol op de lever

De invloed van alcohol op de mens

De invloed van alcohol op het hart en de hersenen

De invloed van aluminium-ionen in de bodem op de groei van planten

De invloed van ampicilline op E.coli

De invloed van bemesting op het milieu

De invloed van cafeïne op het concentratievermogen

De invloed van cholesterol op ontstaan van atherosclerose

De invloed van contrails op het broeikaseffect

De invloed van de CO2-concentratie op de smaak van spuitwater

De invloed van de concentratie en de aard van het positieve ion op de geleidbaarheid in waterige oplossing

De invloed van de maag op de overleving van probiotica

De invloed van de pH op bepaalde aspecten van het gedrag van witte muggenlarven

De invloed van de pH-waarde op de werking van enzymen

De invloed van de positief ontwikkelaar

De invloed van de snelweg op de omgeving

De invloed van de valsnelheid van een parachute

De invloed van drugs op watervlooien

De invloed van een cholesterolverlagend dieet op het cholesterolgehalte. Wat is bloed ?

De invloed van enzymen op de waswerking

De invloed van fluor in tandpasta

De invloed van geuren op muizengedrag

De invloed van harddrugs op de mens

De invloed van hepatitis B op het menselijk lichaam

De invloed van het energiedrankje Xi Climax op de bloeddruk en het concentratievermogen bij tieners

De invloed van het milieu op korstmossen

De invloed van het zuurstofgehalte in het water op een waterkever en het bootsmannetje

De invloed van kunstmest op planten

De invloed van licht op substitutiereacties

De invloed van licht, temperatuur en vochtigheid op de kiemsnelheid van gerst

De invloed van maagzuurneutraliserende middelen op de werking van pepsine

De invloed van mondwater op tandplak

De invloed van Red Bull op het menselijk lichaam

De invloed van reuk en zicht op je smaak

De invloed van stoffen in het water op levende organismen

De invloed van tandpasta op de amylesewerking

De invloed van temperatuur op vitamine C

De invloed van veranderingen in pH-waarde op de groei van schimmels

De invloed van verschillende meststoffen op planten

De invloed van vet in de voeding op het ontstaan van hart- en vaatziekten

De invloed van wijngisten

De invloed van zouten op het kook- en vriespunt van water

De inwendige weerstand van een zelfgemaakte batterij

De isolatie van cafeïne uit koffie

De kationenwisselingscapaciteit van löss

De kationwisselcapaciteit van klei

De kinetiek van de omzetting van Romeins rood

De Koersk

De kringloop van zink

De kunst der bier brouwen

De kwaliteit van brandstoffen in een Tomos motortje

De kwaliteit van het IJsselwater

De kwaliteit van ons drinkwater

De kwaliteit van oppervlaktewater

De laser

De lavalamp

De lchtballon

De loodaccu

De luchtband

De lutumfractie

De magie van de vlam

De meest effectieve batterij

De mens en kernfusie

De mestopname van gras

De mineraalhuishouding en spijsvertering van de kip

De mogelijkheden van koffie

De mutatie van een eiwit

De natuurlijke wijze van zuiveren

De ontdekking van het heelal

De ontmanteling van chemische wapens

De ontwikkeling van het kind van 0-7 jaar

De ontwikkeling van medicijnen

De oplaadbare batterij

De oplosbaarheid van zouten

De oplosbaarheid van zouten bij verschillende tempraturen

De opwekking van elektrische energie

De opwekking van stroom

De ozonlaag

De ozonramp

De pil

De pil en het vrouwelijk lichaam

De pissebed

De polymerisatie van acrylaat

De polymerisatie van aldehyden

De pomp

De productie van bier

De productie van etheengas tijdens het rijpen van appels

De reactie tussen Bailey's en Tonic

De reiniging van de bodem

De relatie tussen voedsel en je gedrag en stemming

De resolutie van 1,1, 1 - di - bisnaftol

De rode tomaat

De samenstelling van oppervlaktewater

De samenstelling van tandpasta

De slinger van Foucault

De spaceshuttle

De sterlingmotor

De stollingssnelheid van bloed met daarin verschillende voedingsmiddelen

De strijd tegen HIV

De suikerproductie

De synthese en karakterisering van HIPS

De synthese van faekaliën

De synthese van pijnstillers

De tand

De toekomst van de ruimtevaart

De toepassing van DNA-analyse in de forensische chemie

De toepassing van elektrochemische cellen in draagbare apparaten

De trekbestendigheid van haren

De truc van de verdwenen puntenslijper

De tweetaktzuigerverbrandingsmotor

De ui

De Vecht

De verbrandingsmotor

De verkenning van het heelal

De verkleuring van appels

De verschillen in de samenstelling van cola en sinas

De verschillen tussen aardgas en butagas

De verschillende invloeden op de zuurgraad van cola

De vervuiling van het oppervlaktewater in de regio Heerhugowaard

De vogel

De vuurpijl

De waarde van DNA als opsporingsmiddel

De warmte-geleidingscoëfficiënt van Nichroom

De waterkwaliteit Almere; een stinkelde poel?

De waterkwaliteit van de Bredase singels

De waterkwaliteit van Drentse A en Noord-Willemskanaal vergeleken

De waterstofcel

De waterstofcel, de toekomst of niet?

De waterstofmotor

De watervastheid van mascara

De wereld van de kristallen

De werking en het rendement van verschillende koelsystemen

De werking en samenstelling van aspirine

De werking van aspirine

De werking van batterijen en accu's

De werking van de batterij

De werking van de benzinemotor

De werking van de Escherichia coli in de dikke darm

De werking van een fototoestel

De werking van een kerncentrale

De werking van een waterstofauto

De werking van een zonnecel

De werking van hypochloriet en onderchlorigzuur op micro-organismen

De werking van laxeermiddelen op de ontlasting

De werking van lijm

De werking van Ritalin op ADHD

De werking van tandpasta

De werking van toverstiften

De werking van wasmiddel voor de zwarte was

De werking van wasmiddelen

De werking van zonnebrandcrème

De wisselwerking tussen zoet en zout water tijdens getijdenbewegingen

De wrijving van banden

De zeggekorfslak

De ziekenhuisapotheek

De ziekte van Alzheimer

De zoetkracht van aspartaam

De zonnecel

De zonnecel: energie van de toekomst

De zuiverheid van zwembadwater

De zuurgraad van snoepjes

Deeltjesfysica

Deinvloed van vet in de voeding op het ontstaan van hart- en vaatziekten

Delta-9-tetrahydrocannabinol

Dementia praecox

Demi-water maken door middel van een ion-wisselaar

Dendrimeren

Denkende metalen

Dentogene Foci

Deodorant

Deodorant en antitranspirant

Depressiviteit en anti-depressiva

Destillatie en bepaling van het alcoholgehalte

Destillatie en sterke drank

Destillatieproeven

Destilleren door de eeuwen heen

Destilleren, een vak, een passie

Diabetes

Diabetes belicht

Diabetes leven met een stofwisselingsziekte

Diabetes leven met een stofwisselingsziekte

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus type 2

Diabetes type 1

Diabetus Mellites

Diamant

Dictaat Spartan Student Edition

Dieren en leefomstandigheden in Haulm‚

Dieselmotoren

Diëten

Dioxines

Distilleren

DNA

DNA bij het oplossen van misdaden

DNA en erfelijkheid

DNA met grote gevolgen

DNA-fingerprinting

DNA-onderzoek

DNA-profielen

Doping

Doping en reactiesnelheid bij mensen

Doping in de sport

Doping in de wielersport

Doping, hoe groot is de invloed van doping op de sportwereld?

Dopinggebruik bij topsporters

Dopingonderzoek

Dossier: zetmeel

Draaiing van het polarisatievlak bij sachariden

Drank stoken & alcohol bepalen

Drink- en oppervlaktewater

Drinkbaar water

Drinkwater

Drinkwater (hardheid)

Drinkwater NL

Drinkwater uit zeewater

Drinkwaterbereiding

Drinkwaterbereiding uit zeewater

Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterproductie

Drinkwaterzuivering

Droging van verf

Dronken auto's

Droogmiddelen

Drop

Drop (experimenten + gewoon literatuuronderzoek)

Drosophila melanogasten. Het geheim achter de oogkleur

Drugs

Drugs en chemie

Drugs en hun werking

Drugs Zwakke plekken in de productie

Drugs/XTC.

Drugs: XTC en THC

Druipsteengrotten

Druipsteenvorming

Druipstenen

Dubbel glas

Dunnelaagchromatografie

Duurzaam bouwen

Duurzame auto's

Duurzame brandstoffen in het verkeer

Duurzame energie

Duurzame energie en de brandstofcel

Dynamische substitutie

Dyneema

Dyneema, the world strongest fiber

Dyslexie nader onderzocht

 

EA-100 Data-analysen bij scheikunde

Eau de parfum

Ebola virus

Echolocatie bij dolfijnen

Echoscopie

Ecosysteem: meer

Edelstenen

Edelstenen en mineralen.

Een "massieve" fietsband

Een appeltje schillen (Enzymatische bruinkleuring)

Een batterij

Een beeld zegt meer dan woorden

Een bemande reis naar Mars

Een elektrochemische cel

Een gezonde kijk op vitamine C

Een mond vol tanden

Een normale puberteit is dat wel zo vanzelfsprekend?

Een normale puberteit vanzelfsprekend?

Een onderzoek naar de Euro

Een onderzoek naar de invloed van kleurlampen op het ontwikkelen van zwart-wit foto's

Een onderzoek naar de samenstelling van verschillende merken tandpasta

Een patatje oorlog: een heel gevecht!

Een proef met veel spanning

Een profielwerkstuk over kanker

Een rode wijnvlek met huishoudmiddelen verwijderen

Een scherp beeld van de fotografie

Een schuimend wonder

Een spitsvondige cel

Een stuiver: de ware inhoud

Een superabsorberend stofje

Een tube tandpasta

Een tweede leven voor aspirine?

Een wateronderzoek in eigen streek

Een wereld vol kalk

Eens diabetes altijd diabetes

Effect van energiedranken op het concentratievermogen

Effecten van het strooien van zout op ijs

Effectiviteit van fosfaatfiltering door zand

Eiwitbepaling in varkensbloed

Eiwitconcentratie in serum

Eiwitsplitsende enzymen in fruitsoorten

Eiwitsynthese

Elektriciteit uit fruit

Elektriciteit van productie tot verbruik

Elektrische cellen

Elektrische geleiding door koolstof

Elektro Osmoses

Elektrochemie

Elektrochemie

Elektrochemische cel

Elektrochemische cellen

Elektrochemische technieken

Elektrolyse

Elektrolyse en elektrochemie

Elektrolyse van kopersulfaat met verschillend elektrodemateriaal

Elektronische cel

Elektronische cel van medicijn en raketbrandstof

Elementaire deeltjes

Emulsie-polymerisatie

Emulsiepolymerisatie van styreen

En toen was er licht

Energie

Energie uit biomassa

Energie: verleden, heden en toekomst

Energiedrank

Energiedrank en reactievermogen

Energiedrank geeft je vleugels

Energiedrank: Red Bull

Energiedranken

Energiedranken, hoe en wat

Energiedrankje

Energiedrankjes, een onderzoek naar smaak en inhoud

Energiehuishouding bij muizen

Energieproject

Energievoorziening

Energiezuinig wonen

Energydrinks

Enkele kunststoffen

Enzymatische bruinkleuring

Enzymatische scheiding van leucine

Enzymen

Enzymen en wasmiddelen

Enzymen in actie

Enzymen in actie!

Enzymen in fruit

Enzymgedrag onder verschillende omstandigheden

Enzymhoudende tandpasta

Enzymkinetiek

Enzymwerking in wasmiddelen

Epidemieën

Epilepsie

Epo

Erfelijke eigenschappen bij fruitvliegjes

Erfelijkheid

Esters

Esters en geuren

Esters, een geurige boel

Esters, meer dan alleen chemie

Eten??Zien, ruiken & proeven

Ethanol in haargels

Etheen

Euromunten

Euthanasie

Eutrofiëring

Evenwichtsreacties

Evolutietheorie, Charles Darwin

Excretie

Exodus naar Mars

Experimenten met de vijver zuurstofgehalte en hardheid

Explosief vooruit

Explosieve eigenschappen van stoffen

Explosieven

Explosieven

Extractie van natriumfluoride uit tandpasta

Extractie van salicylzuur

 

Factoren die invloed hebben op de zwangerschap

Falling and being in love

Falling and being in love

Fatamorgana

Fébrèze

Fenylketonurie

Fiber eiwit in het celtropisme van adenovirussen

Fingerprints

Fluor, een zoethoudertje

Fluor, een zoethoudertje

Fluoride

Fluoride in tandpasta

Fluoride tandpasta

Fluoride, ja of nee?

Fluoride, om je tanden op stuk te bijten!

Fluoride: goed of kwaad?

Fluoridebepaling uit tandpasta

Forensics

Forensisch DNA onderzoek

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek bij moordzaken

Forensische entomologie

Forensische onderzoeksmethoden

Forfor gehalte in soorten cola

Formule 1

Formule 1: een wereld van kracht, chemie en strategie

Fosfaat in Cola

Fosfaatbepaling in oppervlaktewater

Fosfaten en calcium in slootwater

Fosforzuur

Fosforzuur in cola

Fosforzuurbepaling

Fosforzuurgehalte in cola

Fosforzuurgehalte van cola

Fossiele brandstoffen

Fotografie

Fotografie door de eeuwen heen

Fotografie ontwerp

Fotoluminescentie

Foto's

Foto's en ontwikkelen

Fotosynthese

Fotosynthese in praktijk

Fotovoltaïsche omzetting

Fotovoltaïsche zonne-energie

Fractals

Fractals en elektrolyse

Fractals, Meetkundige figuren in eindeloze herhaling

Frisdrank

Frisdranken

Fysische waterbehandeling

 

Gaschromatografie

Gaschromatografie: Analyse van 2 parfums

Gasmaskers

Gassen in de atmosfeer

Gat in de ozonlaag

Gebit en Voeding

Gebruiksmogelijkheden van superslurper in de woestijn

Gedrag van stoffen in het lichaam

Geestelijk of chemisch gestoord

Geestverruimende middelen

Gehalte fosfuurzuur in cola

Geheugen

Geheugenmetaal

Geïmmobiliseerd gist

Gekarnde melk

Gekleurd vuur

Gekleurde waarneming

Gelatine

Geleidbaarheid van zoutoplossingen

Geleidende polymeren

Geleiding in zoutoplossingen

Geleiding van metalen, alliages en halfgeleiders

Geleiding zoutoplossingen

Geluidsabsorbtie

Geluidsopslag (Oorverdovende vervorming)

Geneesmiddelenonderzoek

Genentechnologie

Genetische modificatie

Genetische modificatie levensmiddelen

Geniet maar drink met mate: het sulfietgehalte van wijn

Geniet, maar drink met mate(n)

Genotsmiddelen

Gentherapie bij de behandeling van kanker

Gentherapie bij kanker

Geschiedenis der natuurwetenschappen.

Geschiedenis van de pharmacie

Geschiedenis van het atoom

Gesteenten en mineralen

Geur

Geur en geurbeleving

Geur- en smaakstoffen

Geuren

Geurindicatoren bij zuur-base reacties

Gevaarlijke stoffen in groenten

Gezond met vitamines

Gezondheid

Gezondheidseffecten van boter op je lichaam

Gif en voedsel

Gifstoffen

Giftige stoffen in schoonmaakmiddelen

Giftige stoffen in sigaretten

Giftigheid van wasverzachters

Gist en het gistingsproces

Gist en suikers, essentieel voor bier

Gisten & suikers zijn belangrijke ingrediënten voor bier

Gisting

Gisting bij bier

Gisting bij vruchten

Gisting van glucose

Gistingsprocessen

Gistingsprocessen bij het brouwen van bier

Glas

Glas maken en kleuren

Glas, een speciaal zout

Glashelder

Glucose oxideren tot gluconaat

Goed gezuiverd

Goed of giftig groen gras

Goochelstiften en indicatoren

Gootsteenontstopper

Goudkoorts

Gras in voetbalstadions

Griekse vazen uit de oudheid

Groei van algen

Groei van een speekselbacterie onder omstandigheden

Groei van planten

Groeibevorderaars bij runderen

Groene energie

Groene energie uit biomassa

Grondonderzoek

Grondonderzoek (Dalmsholte grondig bekeken.)

Grondsoorten en kunstmestopname

Grondvervuiling in Venhuizen

Grondwatervervuiling door bemesting

 

Hè, kun jij mijn rug insmeren?

H2, een oplossing voor de toekomst?

Haal beter uit beter,biogas

Haar verf

Haargel

Haarkleur

Haarkleuring

Haarverf

Haarverf/vitamine c

Haarverzorging

Hard water

Hardheid van water

Heating in transit

Heatpack

Heavy Metal: een onderzoek naar zware metalen

Hed OOCH (het oog)

Heeft de boomkikker in Nederland nog toekomst?

Heeft de conditie invloed op de gezondheid van de mens?

Heeft Limburg "schijt" aan de waterkwaliteit

Heeft u wel eens uit de wc gedronken?

Heeft windenergie de toekomst?

Heelal

Helofytenfilter

helpt lichttherapie bij een winterdepressie

Hemostase

Hergebruik van plastic

Herkomst en gebruik van drinkwater

Heroïne

Hersenen

Hersenvliesontsteking

Het aantonen van ijzer en nitraat in oppervlaktewater

Het alcoholpercentage in bier

Het alcoholpercentage in zelfgebrouwen bier

Het analyseren van aspirine

Het Apeldoorns Kanaal

Het Atoom

Het atoommodel

Het bepalen van de smaakgrens van aspartaam

Het bepalen van eiwitgehalte in babyvoeding

Het bereiden van wijn

Het bevriezen van water

Het Bierproject: Schuimkraag op bier en alcoholvrij bier

Het bodemleven

Het bouwmateriaal van de nieuwe Delftse Poort

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect nader onderzocht

Het broeikaseffect, versterkt broeikaseffect

Het brooddieet

Het brouwen van bier

Het brouwen van vrouwvriendelijk bier

Het brouwproces van bier

Het brouwproces van bier

Het cafeïnegehalte van Cola

Het calciumcarbonaatgehalte van mergel

Het calciumgehalte in botten

Het CO2-verval in cola

Het Coca Cola verhaal

Het creëren van een ecosysteem

Het doodslaan van bier

Het effect van chemische bestrijdingsmiddelen op de bodem en grondwater

Het effect van sportdrankjes

Het effect van uitlaatgassen op de gezondheid

Het erven van aandoeningen

Het fileprobleem

Het fosforzuurgehalte in Coca Cola

Het G®if(t)park; een park dat maar geen park werd

Het gebit

Het gebit en de tandpasta

Het gebruik en de zuivering van water

Het gebruik van een ionwisselaar voor de ontharding van leidingwater

Het gebruik van voedingssupplementen

Het gedrag van vliegenmaden

Het geheim van de grasmat

Het geheim van de lijm

Het geheim van DNA

Het geheim van zeep. Welke zeep is het meest bacteriedodend?

Het geheugen

Het genezen van Cystic Fibrosis door middel van gentherapie

Het gevaar van biologische wapens

Het glucosegehalte in wijn. "Wijnen voor diabetici”

Het ideale trainingsprogramma

Het ijzer (III) gehalte in sloot en de verantwoorde zuivering ervan

Het is wit, het is puur, Acetylsalicylzuur!

Het kanon

Het kopergehalte in de euro

Het kopergehalte van een munt bepalen

Het korte termijn geheugen en de ziekte van Alzheimer

Het kortetermijngeheugen en stress

Het kweken van kristallen

Het kweken van Psilocybe Cubensis

Het lanceren van een raket

Het leven van een ster

Het lichaam als chemische fabriek

Het maken en ontstaan van papier

Het maken van aspirine

Het maken van bier

Het maken van een batterij

Het maken van een Daniell cell

Het maken van een eenvoudige waterzuiveringsinstallatie

Het maken van een lavalamp

Het maken van wijn

Het maken van zeep

Het menselijk gebit

Het mestoverschot: hoe kunnen wij de balans tussen mestproductie en mestgebruik herstellen?

Het meten van kleurintensiteit

Het modelleren van een atoommodel in 3D middels de computer

Het nikkelgehalte in de Euro

Het ontstaan alcohol uit wijn

Het ontstaan van het heelal

Het ontstaan van leven

Het ontwerpen en bouwen van een motorstep en prestaties bepalen

Het ontwerpen en bouwen van een raket

Het ontwerpen van een fietsband zonder lucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwerpen van een raket

Het ontwerpen van een waterzuiveringsinstallatie

Het ontwerpen/verbeteren van een bestaand vervoersmiddel

Het ontzwavelen van aardolie met behulp van katalysatoren

Het opblazen van het Helen Parkhurst

Het opwekken van elektrische spanning

Het periodiek systeem

Het periodiek systeem der elementen

Het proces van suikerbiet tot pepermunt

Het productieproces van ammoniak

Het productieproces van aspirine

Het productieproces van bier

Het productieproces van suiker

Het rechtop lopen van de mens

Het Red Bull onderzoek

Het reddende lampje

Het rendement van de verbrandingsmotor

Het rendement van een brandstofcel

Het rendement van een zonnecel

Het schoonmaken van zilver

Het spijsverteringsstelsel bij de mens

Het strekken van pet (kunststof) draden

Het syndroom van Korsakov

Het verband tussen de zuurgraad en de groei van tuinkers

Het verband tussen onweer en condensatoren

Het verband tussen suikervrije kauwgums en tandplaque

Het verbrandingsproces van de dieselmotor

Het verkrijgen van etherische oliën uit plantaardig materiaal

Het verwijderen van rode wijnvlekken

Het verzuren van melk, scheikundig en biologisch gezien

Het vitamine C-gehalte: Bepalingen, beloftes en de waarheid

Het vocht- en zoutgehalte van de aardappel

Het werken van atoomwapens

Het wonder der tijd

Het zelfreinigend vermogen van de bodem

Het zelfreinigend vermogen van grond en water

Het zuiveren van afvalwater

Het zuiveren van water

Het zuurstofgehalte van water

Het zwarte goud

Het zwaveldioxidegehalte in gedroogde zuidvruchten

High voltage

HIV en AIDS

HIV en de mens

HIV en virus

Hoe creëer je de beste tandpasta?

Hoe de angst voor de dood heeft kunnen leiden tot ontdekkingen in de chemie

Hoe deden de oude meesters het?

Hoe gaat de keuringsdienst van waren te werk bij controles?

Hoe hard is mijn water

Hoe hard is ons water?

Hoe hard kun je trekken?

Hoe is bier ontstaan?

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied rondom Cuijk?

Hoe krijg je het voor elkaar!

Hoe lang blijft melk goed voor elk?

Hoe logisch is biologisch?

Hoe maak ik siervuurwerk

Hoe maak je een coldpack?

Hoe maak je zuurkool?

Hoe ontstaan druipsteengrotten?

Hoe ontstaan Kleuren

Hoe ontwerp ik een batterij met een zo hoog mogelijke spanning?

Hoe ontwerp je een batterij met een zo groot mogelijke voltage?

Hoe produceer en distribueer je een gedestilleerd waar?

Hoe reageert een karper op bepaalde stoffen waarvan wij denken dat ze attractief zijn

Hoe reageert kaliumjodide met joodoplossing met een zetmeeloplossing?

Hoe schoon is je aanrecht?

Hoe slecht is Coca cola?

Hoe vers is dagmelk

Hoe vers is melk?

Hoe werken warmteleverende elementen?

Hoe werkt een batterij?

Hoe werkt een raffinaderij?

Hoe worden supersterke vezels gemaakt en hoe worden ze gebruikt?

Hoe wordt bier gebrouwen?

Hoe wordt een moedertaal geleerd en gebruikt en waarom dit niet altijd goed

Hoe wordt rioolwater gezuiverd?

Hoe wordt van afvalwater schoon drinkwater gemaakt?

Hoe ziet het leven en de omgeving eruit in de diepzee?

Hoe zoet is witte wijn?

Hoeveel cafeïne bevat cafeïnevrije koffie?

Hoeveel kilogram aardappelen zijn nodig om een VW Golf 10 km te laten rijden?

Hoeveel kilometer kan een Volkswagen Golf op een kilo appels rijden

Holografie en de optische computer

Hologrammen

Homeopathie

Hoogovens

Hoogste spanning op een batterij

Hot-/Coldpack

Hot-en Coldpack

Hot-en of Coldpack

Hout als biomassa

Houtlijm

HPLC

Huishoudelijk afvalwater

Huisstofmijtenallergie

Huisstofmijten-allergie

Humus

Hybride techniek in auto's

Hydraulische systemen

Hydrolyse

Hypertensie. Kun je met een dieet je bloeddruk verlagen?

 

IJswrijving bij schaatsen

IJzer

IJzer en gezondheid

IJzer in de thee "Oer" gezellig!

Ijzer in het lichaam

Ijzer(III)ionen aantonen m.b.v. thee

IJzerabsorptie in het menselijk lichaam

IJzergehalte in levensmiddelen

IJzergehalte in spinazie

Ik zie, ik zie een beukenblad

Immune system

In de ban van de evolutietheorie

In de vitamine-C-test: hoe bereid je aardappelen het best?

In hoeverre biedt de biotechnologie uitkomsten voor de kankerbestrijding?

In hoeverre gebruikt men scheikunde bij het politieonderzoek

In vino veritas

Indigo

Indigo (kleding)

Indigoblauw

Industriële chemie

Infectieziektes

Inkt maken

Inspanningsfysiologie

Instructie CD-Rom scheikund voor havo4/ havo5

Instructie CD-Rom voor havo 4/ havo 5

Insuline (powersim)

Introductie van "Brainbox" in het Scheikunde-onderwijs op de SG Ubbo Emmius

Invloed genotsmiddelen op reactiesnelheid

Invloed stimulerende middel op sportprestatie en lichaam

Invloed stimulerende middelen op sportprestatie en lichaam

Invloed van 7-up op de houdbaarheid van bloemen

Invloed van 7-up op de houdbaarheid van fresia's

Invloed van 7-up op houdbaarheid van bloemen

Invloed van alcohol op spinnen

Invloed van bier op de urineproductie

Invloed van enzymen op de waswerking

Invloed van frisdranken op de houdbaarheid van snijbloemen

Invloed van gist en temperatuur op de bereiding van wijn

Invloed van inspanning op hart, long, bloed

Invloed van NO3 op de mens en milieu

Invloed van stroomsterkte, diepte en temperatuur op planten en dieren

Invloed van water uit een waterzuivering op oppervlaktewater

Invloed van zuur op tanden

Invloeden op het leven in de sloot

Ionen

Ionenuitwisseling in turf

Ioniserende straling

Is er menselijk leven mogelijk op andere planeten?

Is er toekomst voor de kleurstofgesensibiliseerde zonnecel?

Is veel groente eten gezond?

Is vervangende energie vervangbaar?

Is waterstof als brandstof te gebruiken?

Isomerie

Isotone dorstlessers

IYPT

IYPT (Spinningball)

 

Je hebt bier en je hebt wouton

Jenever stoken

Jonge Bos Bier" (over het brouwen van bier)

Juvenile Diabetes Mellitus

 

Kaas

Kaas maken van kwark

Kalkgehalte van zachte kalksteen

Kan Nederland draaien op zonne-energie?

Kanker

Kankerbestrijding

Katalysator

Katalysatoren

Katalyse

Kauwgum

Kenmerken van vrijstaande bomen en bomen in het bos

Kernenergie

Kernenergie en Tsjernobyl.

Kernenergie en waterstof?

Kernenergie/groene stroom

Kernfusie

Kernfysica

Kernreactoren

Kernwapens

Kiezen voor je tanden

Kijk uit voor je huid!

Kippen

Kleur bekennen!

Kleur onder de loep

Kleur-, geur en smaakstoffen

Kleuren in vuurwerk

Kleuren van de lucht

Kleurenblindheid bij honden

Kleurstoffen

Kleurstoffen in smarties

Kleurstoffen in smarties en m&m's

Kleurstoffen in snoepjes

Kleurstoffen in voedsel

Kleurstoffen maken en testen

Kleurstoffen om textiel te verven

Kleurstoffen: indigo

Kleurstofreacties

Kleurstofreacties m.b.v. dendrimeren

Kleurvastheid van indigo

Klimaatverandering

Klimaatveranderingen

Klonen

Klonen, ethische voor- en nadelen

Klopvastheid van benzine

Koeienletters (over eiwit, melk en koeien)

Koelmachines

Koffie & Cafeïne

Koffie vs. Extram

Kogelstoten

Koolhydraten, vetten en eiwitten

Koolmonoxide

Koolstof

Koolstof dioxide verhouding in adem

Koolstof nanobuizen

Koolstofdatering

Koolstofdioxide in frisdranken

Koolzuur in cola

Koolzuurgehalte in cola

Koortslip

Kopergehalte in muntstukken

Korrelgrootteverdeling

Kosmische straling

Kraakproces van koolwaterstoffen

Kraanwater

Kraken van aardolie

Kristalgroei

Kristallen

Kristallen en Mineralen

Kristallen maken

Kristallisatie

Kristallisatie chocola

Kristalvorming

Kronenburgerparkvijver

Kunst en chemie

Kunstheupen

Kunstmatige zoetstoffen

Kunstmest

Kunstmesten

Kunststof

Kunststoffen

Kunststoffen (een technisch ontwerp)

Kunststoffen in de vliegtuigbouw

Kwalitatief en kwantitatief productonderzoek vitamine C

Kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van onverzadigde vetzuren in voedingsmiddelen

Kwaliteit oppervlaktewater/Waterzuivering

Kwaliteit van Nederlandse recreatiewateren

Kwaliteit van oppervlaktewater

Kwaliteit van water

Kwaliteit van water in het Jammerdal en de Maas

Kwaliteitsonderzoek (benzine) brandstof

Kwantitatief onderzoek aan verdunningen in homeopatische geneesmiddelen

Kwantitatief onderzoek van pijnstillers

 

L' été en l' hiver, twee nieuwe drankjes

Laat je niet flessen: mineraalwateronderzoek

Laboratorium

Lach je tanden bloot

Lach's.!

Lactaat

Lactobacilles

Lactose-intolerantie

Lamp van Aladdin of de doos van Pandora

Laserlicht

Lasers

Laserstralen

Laserwerking

Lastechnieken

Lavalamp

Leefbare lucht, een model van een life support system

Legionella

Legionella kill 'm all

Lekker bruin? Onderzoek naar zonnebrandmiddelen

Lekker Vet

Lenzen

Leucine, een stof met twee kanten

Leugendetector en geuren en lichaamsreacties

Leukemie

Leukemie, hemofilie en aids

Levend vuur

Licht en kleur

Licht onder de loep

Licht op het oog (lasertoepassingen)

Lichtabsorptie

Lichtgevende stoffen

Lichtrendement en opstartgedrag van de spaarlamp

Lichtsnelheid/reizen

Lijkontbinding; een mysterie ontrafeld

Lijm

Lijm, een p(l)akkend onderzoek

Lijmen

Lijmen en Slijmen

Lijmen, een p(l)akkend onderwerp

Limiterende alcoholconcentraties bij de alcoholische gisting

Linus Pauling

Lokale en soortgebonden zuurconcentraties in appels

Longkanker

Loodaccu

Luchtkussen(baan)

Luchtvervuiling

Luchtweerstand in het dagelijks leven

Luminescentie

Luminescentie door europium(III)

Luminol

 

Maagtabletten

Maandverband, inlegkruisjes, tampons

Machtige pillen overheersen de eisprong

Magnesium

Magnetiseren

Magnetisme

Mainport Rotterdam

Maken en karakteriseren van gekleurde stoffen

Maken van drop

Maken van een batterij

Malaria

Malaria en het klimaat

Man of vrouw: een wereld van verschil!

Margarine, halvarine en roomboter

Marie Curie

Marketing en analyse van paracetamol

Mars, de rode planeet

Massavernietigingswapens

Materialen in de vliegtuigbouw

Materie/antimaterie

Maximale concentratie alcohol

Medicijnen

Medicijnen bij cystic fibrosis

Medicijnen tegen brandend maagzuur

Medicijnen tegen longkanker

Medicijnen: maken en testen van aspirine

Medulla spinalis

Meer plezier van natuur en papier

Meerlingen

Meladonine

Melk

Melk en houdbaarheid

Melk, daar zit wat in

Melk, goed voor elk?

Melk, wat is dat?

Melkonderzoek

Melkzuur en de Conconitest

Membraantechnologie

Membranen en micellen

Mendelejev en zijn periodiek systeem

Mengen? Niet (op) reageren!

Mens en geur

Meststoffen

Meststoffen in grondwater

Mestverwerking

Mestverwerking bioproductie

Met de Contiburet titreren, iedereen kan het leren!

Metallergie

Methotrexaat

Methyl oranje

Microgolfexperimenten

Middelen tegen kanker

Milieucriminaliteit

Milieuvervuiling

Milieuvriendelijke stad

Mineralen

Mineralen en gesteenten

Modelraket

Modificatie van verfsystemen

Moederkoren

Moedermelk

Moet het gebruik van kerncentrales afgeschaft worden

Mogelijke invloed van een energiedrank op de reactiesnelheid van de gebruiker

Mond- en klauwzeer

Morfine

Morfine, vroeger en nu

Motor

Motorbrandstoffen

Multiple Sclerose (MS)

Mummies

Mummificeren

Muurvullers

 

N2O

Na olie komt...brandstofcel

Nandrolon: natuurlijk of doping

Nanotechnologie.

Narcose in de loop der jaren

Natuurlijke conserveringsmiddelen

Natuurlijke en kunststofvezels

Natuurlijke indicatoren

Neerslag reacties van water

Neonlicht en -reclame

Neurale netwerk

Neurale netwerken

Neuropsychoses

Nicotineproductie in tabaksplanten

Nieractiviteit

Nieractiviteiten

Nieuwe brandstofsoorten

Nitraat in bladgroenten

Nitraat in het bovenste grondwater

Nitraat in spinazie

Nitraatgehalte in mineraalwater

Nitrificatie in de bodum afhankelijk van zuurgraad

Nmeerlingen

NMR

Nylon

Nylon, de geschiedenis, de wetenschap

 

O2 in H2O

OC/OCD bij paarden

Oh nee, niet weer een stoplicht!!

Oliewinning

Olijfolie

Omgekeerde Osmose

Onderzoek 0ý-geholte en pH van oppervlaktewater in Helmond en omstreken

Onderzoek aan afvalwaterzuivering Diosynth

Onderzoek aan de brandstofcel

Onderzoek aan elektrochemische cellen

Onderzoek aan kleurstoffen, in het bijzonder Indigo

Onderzoek aan verschillende zepen

Onderzoek aan waterpest

Onderzoek aan zwembadwater

Onderzoek Canabis planten

Onderzoek het vitamine-C gehalte in verschillende soorten fruit-en vruchtendranken

Onderzoek medicijnen bij Organon/Diosynth

Onderzoek mogelijkheid drinkwater te bereiden uit zeewater

Onderzoek naar analyse methodes van aminozuren en dipeptides

Onderzoek naar benzine

Onderzoek naar bestanddelen parfums

Onderzoek naar cafeïne

Onderzoek naar calcium en magnesium in brood

Onderzoek naar de bestanddelen van tandpasta.

Onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in Woerden

Onderzoek naar de samenstelling van verschillende soorten water

Onderzoek naar de schade die roest toebrengt aan het milieu

Onderzoek naar de smaakgrens van aspartnaam

Onderzoek naar de werking van tandpasta

Onderzoek naar drinkwater

Onderzoek naar energiedranken

Onderzoek naar het geleidingsvermogen van zoutoplossingen

Onderzoek naar het oppervlaktewater in Sneek

Onderzoek naar pijnstiller aspirine

Onderzoek naar pijnstiller aspirine

Onderzoek naar stollingsgesteente

Onderzoek naar stroomgeleiding in zoutoplossingen en suspensies

Onderzoek naar verf in samenwerking met DSM

Onderzoek naar water. Opgeloste stoffen in regenwater en oppervlakte water

Onderzoek naar zetmeel en lijm

Onderzoek oppervlaktewater

Onderzoek over de houdbaarheid van fresia's

Onderzoek over de woestijn

Onderzoek schadelijke stoffen in haarkleurmiddelen

Onderzoek van batterijen

Onderzoek van cola

Onderzoek van producten van suiker

Onkruid vergaat niet

Ons avontuur in de Franse Ardennen

Ons bier: De bereiding van bier

Ons klimaat verandert

Ontroestende werking van cola

Ontstaan van het heelal

Ontwerp een methode om suiker uit suikerbieten te halen

Ontwerp geleidbaarheidsmeter

Ontwerpen en brouwen van een alcoholarm bier

Ontwerpen van een alcoholarm bier

Ontwerpen van een alcoholvrij bier

Ontwikkelen van asperine

Ontwikkeling van de luchtvaart

Ontwikkeling van leven op aarde en op andere planeten

Ontzwavelen van benzine m.b.v. katalysatoren

Ontzwaveling van benzine

Ontzwaveling van diesel

Onweer

Onzonlaag

Op een haar na onschuldig - Onderzoek naar het maken van een DNA fingerprint als bewijsmateriaal

Op natuurlijke wijze alcohol maken toegespitst op de whisky bereiding

Op weg naar de vrede

Op zoek naar een geschikt Menegitis-vaccin

Op zoek naar glucose

Operatie Wijndruif

Oplaadbare batterijen

Oplaadbare batterijen: hoe het beste te laden

Oplosbaarheid van zout in water

Oplosbaarheid van zouten

Oplossende puntenslijper. De reactie tussen magnesium en water

Oplossing voor het broeikaseffect? Lachgas legt het loodje

Opofferingsmetalen

Oppervlakte water/watervervuiling

Oppervlaktespanning

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater analyseren

Oppervlaktewater, de verschillen in de chemische samenstelling van twee monsters

Oppervlaktewateronderzoek in Duitsland

Oppervlaktewateronderzoek met behulp van moderne en klassieke Kjeldahl-analyse

Oppervlaktewaterverontreiniging

Optimalisatie van DNA-isolatie

Optimaliseren chemisch brouwproces bier

Optimalisering van een aluminium/koolstofbatterij

Optische activiteit

Optische isomeren

Optische witmiddelen in wasmiddelen

Opwekking van elektrische energie

Orgaandonatie

Organische Chemie

Oscillerende reacties en kleurpatronen bij dieren

Ouderdomsbepaling via C-14 methode

Over de Dommel

Over koffie

Over melkzuur en de anaerobe drempel

Overgewicht & afslanken. De zin en onzin van het bloedgroepdieet

Overgewicht en dieet

Oxidatie van glucose

Oxidatie van vitamine C in vruchtensappen en groenten

Oxidatoren en reductoren

Ozon

Ozon en koolstofdioxide in de atmosfeer

Ozon: een bijzonder gas

Ozonlaag

 

Paarden fysiotherapie

Pak en dna

Panadol

Papier en het milieu

Papier maken

Papier recyclen

Papier, onbeperkt dataverkeer

Papierrecycling

Paracetamol

Paracetamol & Aspirine

Parfum

Parfum maken

Parts per Million / Sulfiet in wijn

Partydrugs

Parvo

PDT m.b.v. topicale applicatie van ALA op de huid

Pectine en zetmeel

Pectine. Hoe het goede recept voor jam?

Penicilline

Pepetuum mobile & thermodynamica

Periodiek systeem der elementen

Periodieksysteem / Tsjernobyl

Permanenten van het haar

Perpetuum mobile & thermodynamica

PET raket

Petflesraket

pH in water en groene zeep en de invloed ervan op de huid

pH van grond en het bufferend vermogen

Phenylketonuria

pH-titratie met behulp van de computer

Pijn en pijnbestrijding

Pijnstillers

Pijnstillers (Analgetica)

Planten en groeihormonen

Plastic

Plastics / Polyesters

Plastinatie

Platonische lichamen

Polarimeter

Polarimetrie

Polivinylchloride-lijm

Polyacrylzuur

Polyester probleem

Polymeerchemie

Polymelkzuur

Polymeren

Polymerisatie van styreen

Polyurethaan

Polyvinylalcohol

Post partum depressie

Postzegellijm, technisch ontwerp

Power up

Praktijksonderzoek (benzine) brandstof

Praktische opdracht scheikunde 1

Presentatie scheikundige proeven tijdens de Open Dag

Prestatieverhogende middelen

Prikonderzoek (cola)

Probleem met ekoslakken in Getsewoud

Problemen rond het brouwen van bier

Processen in de koeienmaag

Producten biotechnologie

Productie en toepassingen van alcohol

Productie propeenoxide

Productie van drop en kwaliteitsonderzoek

Productie van het drinkwater

Productie van water op een onbewoond eiland

Productie van wijn en kwaliteitsonderzoek

Proef de wijn

Proefdieren

Proeven voor de Open Dag

Profielwerkstuk scheikunde 1

Proost! Een onderzoek naar de smaak van bier

Prototype van een alcoholblaastest

Puist Problemen!?

Pure caffeine

PVC (Poly Vinyl Chloride)

Pyrotechniek

 

Radioactieve straling

Radioactiviteit

Radioactiviteit en de gevaren voor de mens

Radioactiviteit/ABC-wapens

Radiografisch bestuurbare brandstof auto's

Radiostraling in de astronomie

Radonconcentratie in de Nederlandse huizenmarkt

Raket Nehalennia, naar de maan

Raketbrandstof

Raketonderzoek en bouwraket

Raketten

Raketten, spaceshuttles en brandstoffen

Rangorde bij koeien, eventuele rangorde

Reactie met in het bijzonder katalysatoren als externe factor

Reacties Baileys met tonic

Reacties in de organische chemie

Reacties met ijzer en oxaalzuur

Reacties van het lichaam

Reactiesnelheid

Reactiesnelheid van de mens

Ready to fire

Reaktiesnelheid

Recherchemethoden

Rechts- en linksdraaiend melkzuur

Recycling auto-onderdelen

Recycling van accu's

Recycling van papier

Redox in praktijk

Redoxreactie

Redoxreacties

Regelmatige veelvlakken en kristallen

Regenwater voor huishoudelijk gebruik

Regenwaterzuivering

Reinigingsmiddelen

Relativiteitstheorie

Ren voor je leven

Resistentie antibiotica

Resistentie van bacteriën tegen antibiotica

Resolutie van 1,1û-di-2-naftol

Resonantie

Reumatoïde Artritis

Rijpen tomaten eerder onder invloed van rotte appels of niet?

Rijping van appels

Rijpingsproces van appels versneld door etheen

Rioolslib

Rioolwater

Rioolwaterzuivering

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Roestvorming

Roken

Roken en de mondgezondheid

Roken in relatie tot hartfrequentie

Roken, nee bedankt

Rol van aardolie in de toekomst

Röntgenstraling

Rozen

Rubber

Ruwe aardolie

RVS wat en hoe?

 

Salmiakgehalte drop

Samenstelling coffeecreamer

Samenstelling van frisdrank

Samenstelling van oppervlaktewater

Samenstelling van zeewater

Sampling; digitaliseren van geluid

Saneringstechnieken

Sant‚ (wijnbereiding)

Sarin

Say cheese!

Schade door corrosie

Schadelijke effecten van cola

Scheiding van leucine

Scheikunde

Scheikunde DC

Scheikunde en de brandweer

Scheikunde in de praktijk: verschillende methoden van waterzuivering

Scheikunde in groep 8

Scheikunde op de basisschool

Scheikunde proeven nader bekeken

Scheikunde schoonheid: dagelijkse cosmetica

Scheikundeproeven Cd-rom voor atheneum

Scheikundige en natuurkundige aspecten tijdens de vlucht van een modelraket

Scheikundige technologie

Scheurbuik of appelsientje

Schimmelinfecties

Schimmels

Schizofrenie

Schizofrenie en MPS

Schizofrenie van de hersenen

Schokkende scheikunde

Schone energie

Schone schijn

Schoon drinkwater?

Schoon kraanwater

Schoon met as

Schoon of vies

Schoonmaakmiddelen

Schreef Dodonaeus de waarheid?

Schuimkraag op bier

Schuimkragen van bier

Scooter. Wat zijn de nadelen van een 2T motor?

Scooters

Sea-monkeys

Seapils

Seksualiteit

Shampoo

Shampoos

Shiprepair-shipbuilding

Silicium versus Hibiscusthee

Silicum versus Hibiscusthee

Sinaasappelsap....zomaar een sapje???

Sinasappel of vitaminepil...'t is maar net wat je wil (alles wat je wilt weten over vitamines)

Slangengif

Slapen

Slimme verpakking: melkpan dat zelf aangeeft dat de melk zuur is

Slootwater

Slootwater

Slootwaterkwaliteit bij biologische landbouw versus gewone landbouw

Smaak en reuk

Smeerolie en andere smeermiddelen

Snelheid van diffusie in water

Snelheidsbepaling

Snoep

SO2 en abrikozen

Soda

Sorry, ik heb hoofdpijn... (Alles wat je wilt weten over anticonceptie en aspirine)

Spaceshuttle

Spanning en sensatie

Spanningsverschil en weerstand van de elektrochemische cel

Speciale relativiteitstheorie

Specifieke binding van somatostatine receptoren

Spectrofotomedische bepaling van kleurstoffen

Spectrofotometrie

Spectrofotometrische bepaling van ijzerverbindingen in grondwater

Spectrofotometrische bepaling van kleurstoffen

Spectrometer, Aërosol

Spectrometrie

Speeksel

Spiegelen van moleculen

Spijsvertering

Spinrag

Spoorelementen: invloeden op ons lichaam

Sporenonderzoek

Sport en Aërodynamica: een twee-eenheid

Sport en prestatie

Sportdrank

Sportdrank ........of toch maar cola?

Sportdrank en concentratie

Sportdrank: geeft het echt de benodigde energie?

Sportdranken

Sportdranken en hun koolhydraten

Sportdrankjes

Sportdrankjes ontrafeld

Sportdrink

Sportenergiedranken

Sportsupplementen

Spread your wings and fly away

Sprengen, een functioneel stukje Veluwe

Staal

Stereo-isomeren

Stereo-isomerie

Sterke drank maken

Sterke vezels

Sterkte van een materiaal

Sterkte van wc-papier

Sterlingmotor

Stikstof

Stikstof bij planten

Stikstof in Kunstmest

Stikstofbemesting

Stikstofdioxide

Stikstofmonoxide in het menselijk lichaam

Stille Getuigen

Stofwisseling

Stoomkracht

Stormglas

Straalmotor, Lorentzkracht en positiebepaling

Straling en radioactiviteit

Stress

Stromen of stilstaan

Stroom uit Fruit

Stroomgeleiding van zoutoplossingen

Suiker

Suiker en aspartaam

Suikergehalte in alcoholische drankjes

Suikergehalte in cola

Suikergehalte in suikerbieten

Suikers en zoetstoffen

Suikers in sportdranken

Suikervervangers

Suikerziekte/diabetes

Sulfaatgehalte in mineraalwater

Sulfaatreductie door bacteriën

Sulfiet & wijn

Sulfiet in wijn

Sulfietgehalte in wijn aantonen

Sulfietgehalte in wijnen aantonen

Superabsorberende polymeren

Superabsorbers

Superbio batterij

Supergeleiding

Superslurper

Superslurpers

Supersterke vezels

Sweachster tripel

Symmetrie van kristallen

Synthese en karakterisering van gekleurde stoffen

Synthese en zuivering van esters

Synthese van gekleurde stoffen

Synthese van Indigo - een proef op microschaal

Synthese van verf

Synthese van vloeibare kristallen

Systematische naamgeving van organische stoffen

Sythese van vloeibare kristallen

 

Taking a groovy trip on a nuclear ship

Tand en Drank + Internetsite bouwen

Tandbederf

Tanden

Tanden en tandpasta

Tanderosie

Tanderosie en cariës

Tanderosie, de invloed van frisdranken en alcoholische dranken

Tandpasta

Tandpasta op vlooienbeten

Tandpasta vs bederf

Tandpasta-onderzoek

Tandpasta's en crŠmes

Tannine gehalte in wijn

Taurinegehalte in Red Bull

Te zware rugzakken

Technisch ontwerp eiwitsynthese

Terravorming

Terug naar de basis(school)

Terugwinning van zilver

Testen van wasmiddel met en zonder enzym en bleek

Textielkleurstoffen

THC

The brewing of beer

The Effectiveness of Flame Retardents with Textiles

The red planet

The solar challenge

The SpaceRocket: Venus II

Thermochemie: het Magische Hart

Thorium

Tijdmeting

Titreren van azijnzuur

Tjernobyl

TL-buis

To energize or not

Toekomst van de auto

Toekomstige energie

Toepassing van radioaktiviteit.

Totaal ingezeept. Alles over zeep

Toxiciteit van de karmozijnbes

Toxicologie

Toxicologie (medicijnen en drugs)

Training en prestatie

Tramsignaleringssysteem

Tuinkersgroei op verschillende voedingsbodems

Tussen bier en bocht

Twaron

Tweetaktmotor

 

uBer Du Ber Su Pah Sk PO

Uit welke stoffen bestaat de euro?

Uiteindelijke kwaliteit van gezuiverd afvalwater

Uitlaatgassen onder de loep

Ureum

Ureumindicator

Urine

UV licht en de invloed van zonnebrandcrème

UV-straling

 

Vaccinatie tegen Meningokokken C

Van aardolie naar aspirine

Van aardolie naar benzine

Van AMFOOR tot Europacup

Van dik naar dun

Van druif tot wijn

Van ester tot polyester

Van hout tot houtskool: verkoling

Van luxe zeldzaamheid via noodzakelijk kwaad tot trendy verwenproduct: zeep

Van melktand tot kunstgebit

Van monomeer tot polymeer

Van oogarts naar apotheek

Van prut naar pils

Van riool tot kraan

Van ruwe olie tot zwavelarme producten

Van sap en gist

Van suiker en gist tot alcohol

Van suikerbiet tot suiker

Van verbrandingsmotor tot katalysator

Van water tot atomen

Van water tot bier

Van zand en stenen tot ZOAB

Van zeep tot soap

Van zeewater drinkwater maken met beperkte middelen

Veiligheid in de chemische industrie

Veiligheidslucifers

Verband tussen kennis over roken en rookgedrag onder 4e klassers

Verband: suikerconcentratie en gistingssnelheid

Verbranding

Verbrandingsmotor

Verbrandingsmotoren

Verbrandingstechniek auto's

Verdamping van Water

Verdovende middelen, medicijnen en drugs

Verf

Verf en pigment

Verf(droging)

Verf, een dun laagje beschaving

Verf: de smaakmaker

Vergelijking van Nernst (batterij)

Vergelijking van verschillende energiebronnen

Verleden, heden en toekomst van de brandstofcel

Verliefdheid en partnerkeuze, op welke gronden kiezen wij?

Vermesting

Vernetting van polymeten

Verontreiniging van de Waal

Verontreiniging van het oppervlakte water in en om Woerden

Verschil tussen Coca Cola en Coca Cola light

Verschil tussen koeienmelk en paardenmelk

Verschillen tussen aardgas en butagas

Verschillende aspecten van depressies

Verspreiding benzine

Vervanging van de fossiele brandstoffen

Verven met indigo

Vervolmaking programma neerslag zouten

Vervuiling

Vervuiling oppervlaktewater

Vervuiling van de natuur bij Kragge 1

Vervuiling van het oppervlaktewater

Verwerking proceswater

Verwijdering van schadelijke stoffen uit sigarettenrook met behulp van nieuwe filter

Verzuring

Verzuring en ontzuring

Verzuring in de lucht in Nederland

Verzuring van de bodem

Verzuring van de spieren

Verzuring van het milieu

Verzuring van melk

Verzuring van wijn

Vet

Vet % in boters en margarines

Vet- en eiwitgehalte van kaas

Vet in nootjes

Vet uit melk

Vetbederf, bepaling van het zuurgetal

Vetgehalte

Vetgehalte in melk

Vetgehalte van chips

Vetpercentage boter/margarine

Vetten

Vetten en eiwitten in melk

Vetten en jode(n) koeken

Vetten en olien

Vetten, eiwitten, koolhydraten

Vetzuren in halvarine

Vijanden van de urineweg

Viscosimeter

Vit met vitamines. Vitamines en het lichaam

Vitamine C

Vitamine C - gehalte in verschillende vruchtensappen

Vitamine C / vervolgonderzoek

Vitamine C afname tijdens het koken

Vitamine C en blaasontsteking

Vitamine C en verwarming

Vitamine C gehalte van fruit

Vitamine C in aardappelen

Vitamine C in appels

Vitamine C in citroen

Vitamine C in sinaasappelen

Vitamine C in sinaasappelsap

Vitamine C in vruchtensap

Vitamine C is ok!

Vitamine C titratie

Vitamine C versus citroenzuur

Vitamine C, hoe zit het daarmee?

Vitamine C, wat moet je er mee?

Vitamine C; gezond, gezonder, gezondst

Vitamine C-gehalte in fruit

Vitamine C-gehalte in fruit en groente

Vitamine C-gehalte in sinaasappelsap

Vitamine C-gehalte meten

Vitamine- en mineralensupplementen

Vitamine-C

Vitamine-c bepaling in voedingsmiddelen

Vitamine-C in babyhapjes

Vitamine-C in Spruiten en Paprika

Vitamine-C in Vruchtensap

Vitaminen

Vitaminen, het effect op het menselijk lichaam

Vitamines

Vitamines, rimpels en cremes

Vlammende herfstjas

Vlees

Vleesetende planten

Vlekkenreinigers

Vlekkentovenaar

Vleugels

Vliegtuigen

Vloeistofkoeling

Vochtvreters

Voeding

Voeding bij vegetariërs

Voeding en Sport

Voeding en voedingsstoffen voor schapen

Voedingsmiddelen

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen en sportdranken

Voedingssupplementen in de sport

Voedselallergie

Voedselallergieën

Voedselanalyse

Voedselbederf door schimmels

Voedseldoorstroomsnelheid bij Doortje (konijn)

Voedselovergevoeligheid - Hoe verloopt een overgevoeligheidsreactie op eiwitten

Vogels en hun gedrag

Voorkom brand: impregneer

Voortplanting bij fruitvliegjes

Vrije radicalen en veroudering

VSA lijm

Vulcanoes

Vulkaan

Vulkanen

Vulkanisme

Vulkanisme: wat zijn de verschillen tussen basalt en rhyoliet?

Vuur en blusmethoden

Vuur- en brandpreventie

Vuurpijl

Vuurpijlen

Vuurwerk

Vuurwerk (het gevolg)

Vuurwerk (het vervolg)

Vuurwerk, het is mooi, maar is het ook mooi?

Vuurwerk, onderzoek naar kleureffecten

Vuurwerk.

Vuurwerk: het maken van een vuurpijl

Vuurwerk; kleuren en lichteffecten

Vuurwerkonderzoek

 

Waar ligt de prikkeldrempel van de smaakzintuigen?

Waarom een goede voeding belangrijk bij sport?

Waarom eten zwangere vrouwen (meer) augurken

Waarom is er nog geen medicijn tegen AIDS?

Waarom moet je zout strooien als je wijn hebt gemorst?

Waarom richt water schade aan als het bevroren is?

Waarom zijn batterijen zo handig

Wanter Hermann Nernst

Wasmiddelen

Wasmiddelen de laatste 20 jaar

Wasmiddelen: De werking en het effect op het milieu

Waspoeder

Waspoeders

Wast A echt beter?

Waswerking van wasmiddelen

Wat betekent chemie voor oplossen van moordzaken

Wat een gedonder!

Wat is Aardolie

Wat is de ideale tandpasta?

Wat is de invloed van alcohol en energiedranken op het lichaam?

Wat is de invloed van cafeïne op een organisme?

Wat is de invloed van de hersenen op het menselijk geheugen?

Wat is de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het grondwater in Nederland?

Wat is de invloed van drugs op de maatschappij

Wat is de rol van olie in de maatschappij?

Wat is de werking en samenstelling van shampoos?

Wat is de werking van cannabis als medicijn met betrekking tot MS?

Wat is de wet van Hoorweg?

Wat is het effect van alcohol op het menselijk lichaam?

Wat is het verschil tussen schizofrenie en dissociatieve identiteitsstoornis

Wat is het zuurstofgehalte van verschillende wateren in Apeldoorn?

Wat is membraamtechnologie?

Wat is vuur?

Wat is zeep?

Wat maakt een medicijn een medicijn?

Wat maakt een sportdrank een sportdrank?

Wat maakt regen zuur?

Wat ondervind je als je last hebt van voedselovergevoeligheid?

Wat super slurpt, groeit super?

Wat voor invloed heeft water op ons milieu

Wat zijn antibiotica, hoe werken ze en waarvoor worden ze gebruikt

Wat zit er allemaal in tandpasta?

Water

Water en Wateronderzoek

Water eutrofiering

Water voor het leven

Water voor later

Water zuiveren

Water zuiveren

Water zuiveren met riet

Water, mineralen en gesteenten

Water, omdat er meer in zit dan je denkt

Water/rioolwaterzuivering

Waterbeheer 21e eeuw in Nederland

Watereigenschappen van rivieren

Watergesteldheid

Waterkracht

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit in Tilburg

Waterkwaliteitsbepaling door algenanalyse en hardheidsbepaling

Wateronderzoek

Wateronderzoek Radewijkerbeek

Wateronderzoek Ronostrand, Kanovijver en Leekstermeer

Wateronderzoek Zeeland

Waterplantenonderzoek

Waterraket

Waterstof

Waterstof als alternatieve brandstof

Waterstof als brandstof

Waterstof als energiebron

Waterstof in de auto?

Waterstof, brandstof van de toekomst

Waterstof, de toekomst?

Waterstof, het alternatief?

Waterstofmotor

Waterstofproductie

Waterstofraket

Watervervuiling

Watervervuiling in het Streekbos

Watervervuiling in Nederland

Waterwaarden

Waterzuiveraar

Waterzuivering

Waterzuivering en Micro-organismen

Waterzuivering in de derde wereld en Europa

Waterzuivering met membranen en micellen

Waterzuivering-olieafscheider

Waterzuiveringsinstallatie

Website ANW op het Bernardinuscollege

Weefseltechnologie

Weersatellieten

Welke cola prikt het meest?

Welke gassen en reactieproducten ontstaan bij het branden van koffie

Welke invloed heeft water op ons milieu

Welke verbrandingsmotor heeft het beste rendement

Werking batterij

Werking van antibiotica

Werking van energiedrankjes op de hersenen

Werking van pijnstillers

Westerscheldetunnel

Wet van Fick

Wetenschappelijke tegenbewijzen tegen de evolutietheorie

Wetlands

Wetlands: aanpassingen planten aan overstroming

Whisky

Whisky

Wie of wat komt het beste uit de verf?

Wij kunnen Proeven. Waarom?

Wijn

Wijn maken

Wijn maken (alcohol bepalen)

Wijn proeven

Wijnanalyse

Wijnen

Wonen op andere planeten

Word je belaserd met blauw licht?

Wrijving bij auto's

Wrijving van boten door water

 

x

Xenotransplantatie

X-TA Si, X-TA NO

XTC

 

Yoghurt

Yoghurt, extreem rechts?

 

Zeep

Zeep en de Hardheid van Water

Zeep en wasmiddelen

Zeep, een belangrijke ontdekking

Zeep, verschillen tussen afwasmiddelen onderling en handzepen inclusief garagezeep

Zeep, waar dient dit voor?

Zeepbellen

Zeesterren

Zeilen

Zelf bier brouwen

Zelf een batterij maken

Zelf electronische cel bouwen

Zelfbruiners

Zendium en Prometheus

Zendium en zijn enzymen

Zenuwgassen

Zeolieten

Zeolieten als katalysator

Zeolieten: Lachgas legt het loodje met z

Zetmeel

Zetmeel

Zetmeel

Ziektes moeheid centraal. Onderz. Ijzertabletten

Zijn de bijwerkingen van Retalin aanvaardbaar voor Nederlandse kinderen?

Zijn de Maas en het Zwarte water schoon?

Zilver terugwinnen uit fotobaden

Zilverwerk

Zink

Zink en milieu, in hoeverre gaan zij samen

Zink, een waardevol metaal

Zintuigen

Zo zoet als aspartaam

Zoet, Zoeter, Zoetstoffen

Zoete witte wijn

Zoetkracht van aspartaam

Zoetkracht van zoetstoffen

Zoetstoffen in cola

Zonnebrandcrème

Zonnebrandmiddelen

Zonnebrandmiddelen en UV-straling

Zonnebrandmiddelen: factor 20

Zonnecel

Zonnecellen

Zonnecollector

Zonne-energie

Zonne-energie nader belicht

Zonne-energie, de energie van de toekomst

Zonnemelk, de absorberende werking

Zonnepanelen

Zonnepanelen tegen broeikaseffect

Zonnestelsel

Zout en de productie van chloor

Zouten in actie

Zout in drop

Zoutgehalte in kaas

Zuiniger auto

Zuivelchemie

Zuiveren van afvalwater

Zuiverheidsonderzoek van twee voedingssupplementen

Zuivering van afvalwater

Zuivering van oppervlaktewater

Zure melkproducten

Zure regen

Zure regen en de invloed op plantengroei

Zure regen en verzuring in en rond Tilburg

Zure regen en zijn gevolgen

Zure regen; wereldwijde gevolgen

Zuren en Basen

Zuren in appels

Zuren in vruchten

Zuur en suiker in frisdranken

Zuurgraad van grond

Zuurstofbepaling in water

Zuurstofbinding van hemoglobine

Zuurstofelektrode

Zuurstofgehalte

Zuurstofgehalte in een vijver

Zuurstofgehalte slootwater

Zuurstofgehalte van water

Zuurstofmeting in het bloed

Zwangerschapsdiabetes

Zware metalen

Zware metalen in de Dommel

Zware metalen in Dommelslib, grond en water

Zwarte gaten

Zwartwitfotografie

Zweet

Zwembadwater

Zwemmen in vijverwater gezond?

Zwemwater